Miloš Klátik, Milan Krivda és Slavomír Sabol evangélikus püspökök felszólították a hívőket, hogy a családi értékeket a példás keresztény házasság segítségével védelmezzék. „Ne alkalmazkodjatok a mai kor szelleméhez, de legyetek a jelen sötétségének lámpásai.

Ne vonakodjatok tanúságot tenni Krisztusról akár áldozat árán is, ha a szükség úgy hozza. A feltámadt Krisztus megmutatta nekünk, hogy az áldozat útjának van értelme és mindig győzelemre vezet” – áll az evangélikus püspökök húsvéti üzenetében.

Ugyanakkor kérték a hívőket, hogy buzdítsák a kételkedőket és a hitüktől eltávolodottakat, hogy térjenek vissza az egyházhoz. A püspökök szerint a kereszténység legrégibb ünnepe arra szólít fel, hogy újból átéljük Krisztus feltámadásának nagyszerű és örömteli üzenetét. Az örömteli közösségért azonban tennünk kell és az nem jön létre automatikusan. Csalódásaink, hamis elképzeléseink és elvárásaink állják útját ennek.
„Örömteli, előrevivő közösség csak ott van, ahol az emberek az elképzeléseiket és az elvárásaikat alárendelik Krisztus elképzeléseinek” – hangsúlyozzák a püspökök húsvéti üzenetükben.

SITA, Pravda, FelvidékMa