1956 késő tavaszán a budapesti Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában megjelent egy vaskos, ötszáz oldalas regény. A kötet szerzője egy bizonyos Juhász János volt, aki Ján Hvozdík néven látta meg a napvilágot és nagyon sok szállal kötődött Kassához.

1888 március 31-én született a Zemplén megyei Parnóban (Parchovany), s 1907-ben érettségizik a kassai premontrei gimnáziumban Előbb a kassai magyar gimnáziumban tanít, majd 1935-ben családjával együtt Pozsonyba költözik. Tanári munkássága mellett komoly politikai aktivitást is kifejt, amit azzal tetéz, hogy az 1925. november 15-i választásokon a Hlinka-féle Szlovák Néppárt színeiben bejut a prágai parlamentbe. A harmincas évek végén Magyarországra költözik, s innen alig tudunk róla valamit. Talán csak annyi bizonyos, hogy a háború után Ausztriába emigrál, s itt is hal meg valamikor az ötvenes évek végén.
A Pókhálóban szatirikus emlékirat, amely a húszas-harmincas évekről ad nagyon frappáns, érzékletes képet. Szalatnai Rezső írja a regényről: „Juhász elsősorban Eduard Beneš arcképét prezentálja az olvasónak. Megdöbbenünk, amikor a szatíra játszi vonásaiból nem egyszer a történeti hitelességű pöttöm alak bontakozik ki, a metternichi politikus formátuma, a fáradhatatlan köntörfalazó, a London és Párizs felé pincérként mosolygó, a Duna népeit alattomosan gyűlölő, zsebeit szorgalmasan megtömő doktor. De ugyanígy rajzolja meg Juhász könyörtelenül Hlinkát is, a színészkedő, öntelt, hiú és műveletlen vidéki papot, az izgága uszítót, aki tulajdonképpen méltó társa Benešnek.” Szalatnai mellett Örkény István is lelkesen méltatja a frissen megjelent regényt.
A könyvhöz Juhász Dósa János írt utószót, s egy fiatal kassai grafikus, Gyenes Gábor készített hozzá illusztrációkat, amelyek szinte maguk is önálló életre kelnek a könyv lapjain.
A kötetet a Madách Posonium adta ki.

FelvidékMa