A Bizottság most ismertetett javaslatával véget kíván vetni annak a gyakorlatnak, hogy az uniós gépjárművezetők megúszhatják büntetlenül, ha a közlekedési szabályokat egy másik tagállamban sértik meg. A jelenlegi szabályozás nem csak a közúti biztonságot veszélyezteti és sérti a jog érvényesülését, de nemzeti alapon is diszkriminál. A közlekedési vétségeket elkövető külföldi autósokat ma sokszor nem büntetik meg, mivel egyszerűen nem képesek rá: más tagállamban regisztrált autósoknál nem tudják megállapítani a vezető személyazonosságát, vagy a járműnyilvántartásban szereplő címet. Ez a fajta büntetlenség egyértelműen károsan hat a közlekedésbiztonságra, ráadásul hátrányos megkülönböztetést jelent az adott tagállam polgáraival szemben, akiket viszont megbüntetnek hasonló esetben.

Ennek a helyzetnek az orvoslására a Bizottság tegnap (2008. március 19.) egy olyan irányelvjavaslatot mutatott be, mely elsősorban műszaki megoldások és jogi eszközök segítségével kívánja elősegíteni a szabálysértők határokon átnyúló büntethetőségét. A javaslat indítványozza egy olyan uniós elektronikus információcsere-hálózat létrehozását, mely lehetővé teszi, hogy a többi uniós tagállamba is el lehessen juttatni a jogellenes cselekményről szóló értesítéseket. A tagállamoknak ehhez ugyan megfelelő adminisztratív eszközöket kell bevezetniük, ez azonban a ma megszokott kézi adatfeldolgozáshoz képest egyszerűbb eljárást jelent.

A javasolt irányelv hatálya négy jogellenes közúti közlekedési cselekményre terjed ki: gyorshajtás, ittas vezetés, biztonsági öv használatának mellőzése, közlekedési jelzőlámpa piros jelzésénél való megállás elmulasztása. Ez a négy jogellenes cselekmény okozza a legtöbb közúti balesetet és halálesetet: a halálos áldozatok közel 75%-ért ezek elkövetői felelősek.

A javaslat annak az átfogó intézkedéssorozatnak a része, mellyel az unió a területén bekövetkezett közúti balesetek radikális csökkentését kívánja elérni; a 2001-ben kitűzött cél szerint ezt a felére akarta visszaszorítani az EU, mára ebből 20 százalékos csökkenést sikerült elérni.

EUvonal