Ma délelőtt ülésezett a Pázmány Péter Alapítvány kuratóriuma, a megbeszélésen a testület mind a tíz tagja részt vett, megerősítették pozíciójában Zsille Béla ügyvezetőt.

Mézes Rudolf, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnökétől megtudtuk, hogy az SZMSZSZ a mai üléssel, és az általuk kiadott nyilatkozattal lezártnak tekinti az ügyet. A kuratórium a hatályos alapítványi törvény és a PPA alapszabálya szerint működik. Az alapszabályt a jelenlegi kuratórium egyszerű többséggel módosíthatja, tehát a testület bővítését és módosítását is.
Mézes Rudolf elmondta azt is, a szülői szövetség honlapján (www.szmszsz.sk) minden információt megtalálhat az érdeklődő: a kiírt és elbírát pályázatokról, eredményekről, és a statisztikák is bizonyítják munkájuk eredményét.

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Központi Tanácsa elnökségének állásfoglalása a Pázmány Péter Alapítvány kuratóriuma tevékenységével kapcsolatban kialakult helyzetről:

Az oktatási-nevelési támogatás szlovákiai megvalósításával megbízott Pázmány Péter Alapítvány, illetve az alapítvány kuratóriumának munkájával kapcsolatban megjelent írásokra a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Központi Tanácsának elnöksége eddig a sajtóban nem fejtette ki véleményét, nem reagált a sok esetben enyhe kifejezéssel sértőnek nevezhető, fél igazságokat tartalmazó írásokra.
Mint az Új Szó április 21-i számában Gémesi Ferenc, kisebbségi és nemzetpolitikáért felelős magyar államtitkár nyilatkozatának szalagcímében is megjelent az SZMSZSZ elsősorban az oktatási feladatokra igyekezett koncentrálni, s azon volt, hogy döntéseivel elsősorban az iskoláinkban tanuló diákokat és az őket nevelő pedagógusokat segítse.
A már említett írásban megjelenteket folytatva az SZMSZSZ Központi Tanácsának elnöksége az alábbi állásfoglalást fogadta el 2008. április 25-én Galántán megtartott rendkívüli ülésén:
I.
A Pázmány Péter Alapítvány egyik fő küldetése az oktatási-nevelési támogatással kapcsolatos pályáztatási folyamat lebonyolítása.
A Pázmány Péter Alapítvány Kuratóriumában helyet foglaló pedagógus és szülői képviselet tevékenységét minden esetben a szülők, diákok és az iskola érdekében fejti ki.
A 2006/2007-es tanévben a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Alapszervezetei az oktatási-nevelési támogatást a pályázati felhívásnak megfelelően a következő pályázati célok megvalósítására használták fel:

30,30 % – tankönyvek, szépirodalmi művek
13,31 % – tanszerek, tansegédeszköz
5,49 % – kulturális rendezvények látogatása
17,21 % – identitásmegőrző célú tanulmányi kirándulás
21,6 % – tornaruha, ballagással kapcsolatos kiadások
– szakmunkásképző és szakiskolák munkaruhára és különböző segédeszközökre
12,04 % – a sokat emlegetett szociális kiadások (váltópapucs, ruházati cikk, iskolatáska)

A Pázmány Péter Alapítvány Kuratóriuma az elmúlt évben, folytatva az előző évek hagyományait az oktató-nevelő munka hatékonyabbá tétele érdekében a kuratórium minden tagjának jóváhagyásával a következő ún. kispályázatokat hirdette meg és biztosította a pályázóknak az anyagiakat az alább felsorolt nagyságban:

1 200 000,- Sk összegben iskolabusz vásárlásához való hozzájárulás
150 000,- Sk összegben szakmai napok szervezése
400 000,- Sk összegben a művészeti kulturális csoportok működésének támogatása
760 000,- Sk összegben lettek támogatva az oktatási-nevelési támogatás megvalósításával kapcsolatban benyújtott pályázatok.

A jelenleg folyó évben eddig már a következő kispályázati felhívások láttak napvilágot:

1 300 000,- Sk összegben iskolabusz vásárlásához való hozzájárulás
500 000,- Sk összegben a művészeti kulturális csoportok működésének támogatása
150 000,- Sk összegben szakmai napok szervezése.

Hamarosan kiírásra kerül:

500 000,- Sk összegben diákversenyek szervezésével kapcsolatos kiadások
500 000,- Sk összegben szakmai programok biztosítása
400 000,- Sk összegben az óvodáknak a beiratkozási programra
750 000,- Sk összegben az oktatási-nevelési támogatás megvalósításával kapcsolatos pályázatokra.
II.
A SZMSZSZ területi tanácsok vezetőiből létrehozott Központi Tanácsának elnöksége kiáll:
– Zsille Béla ügyvezető mellett, aki a sajtóban megjelent híresztelésekkel ellentétben munkáját a hatályos
törvények betartása mellett és az alapítvány küldetését és céljait szem előtt tartva végzi,
– Rigó Magdolna, a kuratórium elnöke mellett, aki feladatát pártatlanul, az alapítvány küldetését és céljait
szem előtt tartva végzi,
– A. Nagy László és Duka Zólyomi Árpád kuratóriumi tagok mellett, akik tagságukból eredő feladatuknak
felelősségteljesen tesznek eleget.
III.
A SZMSZSZ Központi Tanácsa elnökségének tudomása szerint a sajtóban megjelentekkel ellentétben, az alapítvány ügyvezetője nem készült eltávolítani a SZMPSZ elnökét az alapítvány épületéből, hanem egy korábbi kuratóriumi határozat értelmében, szem előtt tartva az épület gazdaságos kihasználását és fenntartását, szólította fel őt az épület másik irodájába való átköltözésre.
Javasoljuk, hogy a kuratórium, figyelembe véve a pedagógus szövetség kívánalmait, egyéb, elfogadhatóbb megoldást keressen a felmerült probléma megoldására.
IV.
A SZMSZSZ Központi Tanácsának elnöksége sajnálatát és aggodalmát fejezi ki a sajtóban kreált ügyben megjelentekkel kapcsolatban, mivel azok nem felelnek meg a valóságnak. Elvárjuk a félretájékoztatóktól, a fél információkat közlőktől, hogy az érintettektől – a PPA kuratóriumába választott szülőktől és további tagoktól, A. Nagy Lászlótól és Duka Zólyomi Árpádtól – a sajtóban kérjenek elnézést.

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Központi Tanácsának Elnöksége ezzel az ügyet saját részéről lezártnak tekinti.

Galánta, 2008. április 25.
Mézes Rudolf, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének országos elnöke