Második olvasatba utalta a közoktatási törvényjavaslatot a parlament. A kormányoldal képviselői fenntartások nélkül támogatták Ján Mikolaj előterjesztését, a nemzeti párti Peter Dubravay részletezte az új törvény előnyeit.

Mint mondta, az új eszmei és tartalmi alapokra helyezi a közoktatást, garantálja a korszerű tudást, a hátrányos helyzetűek és kiugróan tehetségesek képzését. A gimnáziumi hálózat korlátozásával a szakiskoláknak és szakmunkásképzőknek nyit teret, amivel a szlovákiai gazdaság igényeit is szem előtt fogja tartani.  A. Nagy László, az MKP képviselője kisebbségi oktatási intézmények szempontjából közelítette meg a törvényt. Kifejtette, mely kitételeivel sérti az előterjesztés az alkotmány 34. cikkelyének 1. és 2. bekezdését, valamint a kisebbségi és regionális nyelvek európai chartájának rendelkezéseit. Ennek alapján kimondta, hogy a kisebbségek jogállásának fenntartásáról szó sincs, mert egy létező intézményhálózatot bont le, megszünteti saját képzési programjaikat. Miközben speciális intézményekkel bővíti az iskolahálózatot, a kisebbségek és etnikai csoportok iskoláit kifelejti belőle. A. Nagy szakmai kifogásokat is emelt a törvényjavaslat ellen: nem létezik állami módszertani központ a nem szlovák tanítási nyelvű iskolák számára. Mechanikus óraszám-emeléssel akarja javítani a bilingvizmust a nem szlovák nemzetiségűek esetében úgy, hogy módszertana nincs hozzá, olyan tankönyvekkel, amelyeket még a múlt század nyolcvanas éveiben írtak. Az alternatív módszereket pedig kizárja az oktatásból, ráadásul az idegennyelv-oktatás lélektani hátterét sem veszi figyelembe. A. Nagy arra is figyelmeztetett, hogy ezt a reformot szlovák iskoláknak is nehéz lesz szeptemberben bevezetni, a kisebbség anyanyelvén oktató intézményekben viszont egyenesen lehetetlenné válik. A vitában és a tárgyi megjegyzésekben szakmai észrevételeire nem kapott választ A. Nagy. A koalíciós felszólalók többsége azzal vádolta, hogy a magyar gyerekeket akarja megfosztani attól a lehetőségtől, hogy Szlovákia szlovákok által lakott területein is érvényesülhessenek.Az ellenzéki honatyák viszont a vitának ebben a részében konokul hallgattak. Dicsérte a törvényt Jozef Rydlo, Milada Belásová, Rafael Rafaj, Magda Damborská és Anna Belousovová a Szlovák Nemzeti Pártból, de a Smer vezérszónoka, Monika Smolková is, aki szerint a javaslatnak hatalmas szakmai támogatottsága van, és a társadalmi vitára is kellő időt hagytak. Ľudmila Mušková a néppártból úgy fogalmazott, a második olvasatban még javíthatnak rajta. Fontosnak tartotta hogy a törvény leszögezi: a tanítási nyelv a szlovák, de meghatározott feltételek mellett a nemzeti kisebbségek anyanyelvükön is művelődhetnek. „A magyarokat pedig úgy kell megtanítani szlovákul, hogy ne féljenek Zsolnán munkát keresni” – címezte az MKP képviselőinek, akik többször kifogásolták, hogy a jogszabály megnyirbálja az eddigi anyanyelvi művelődési jogköröket. Többször is bírálta a törvényjavaslatot Martin Fronc volt kereszténydemokrata miniszter, Ferdinand Devínsky, Magda Vašáryová és Tatiana Rosová az SZDKU-ból. Többen a törvényjavaslat átdolgozását javasolták és hosszabb időt kértek a bevezetéséhez. Ján Mikolaj a zárszóban jelezte: az előző kormányok szakmai anyagaira épített, meghagyta a normatív finanszírozást, a képzési szabadság érdekében az intézményi programokra elegendő mozgásteret hagyott, ezt a fenntartók fogják jóváhagyni az iskolatanács javaslatára. Mikolaj azt is hangsúlyozta: további négy törvény születik még, hogy teljes legyen a reform. A kisebbségek anyanyelvű oktatásával kapcsolatosan Mikolaj ragaszkodik az anyanyelv és államnyelv egyenlő óraszámához. Szerinte az intézményi programban az anyanyelvi többletóraszámot rendezni lehet. Az államilag jóváhagyott tankönyvekből nem enged a tárca, mert nemkívánatos eszmék beáramlásától tart. És ragaszkodik ahhoz is, hogy a tanfelügyelőnek ne kelljen ismernie a kisebbségi iskola tanítási nyelvét. Azt is leszögezte: az oktatás terén az állam monopolhelyzetben van, ezt tudomásul kell venni mindenkinek. A plénum 78 kormánypárti igennel utalta második olvasatba a közoktatási törvényjavaslatot.

Pátria, Felvidék Ma, gyr