Dunaszerdahely Város Önkormányzata 2008−ban ismét fényképpályázatot hirdet. Az immár negyedik évfolyam meghirdetésével a város vezetése azt tartotta szem előtt, hogy a városi fényképarchívum újabb színvonalas fényképanyaggal gyarapodjon.

A városi önkormányzatnak eltökélt szándéka, hogy az elkövetkező nemzedékeknek gazdag fényképanyaggal dokumentálja a város folyamatos fejlődését és arculatának változásait, az itt élő emberek életminőségének, életkörülményeinek javulását. Lipcsey Györgyöt, a városi önkormányzat által negyedik alkalommal kiírt fotópályázat fő szervezőjét: kérdezte a Dunaszerdehelyi Hírnök az idei pályázat részleteiről.

– Az idei változatlan feltételek mellett valósul meg?
– Az eddigi három év alatt azt tapasztaltuk, hogy nagyon ritka az emberábrázolás. A dunaszerdahelyi emberek háttérbe szorultak, nem keltették fel a fotósok figyelmét, holott a pá
lyázat egyik deklarált célja a városlakók mindennapjainak megörökítése. Ezért a kiírást most úgy fogalmaztuk meg, hogy ez az elvárás hangsúlyozottan szerepeljen benne.
– Van elképzelése arról, hogy manapság a fotósok miért fényképeznek szívesebben épületeket, tájakat, mint embereket?
– Ez abból adódik, hogy megváltozott körülöttünk az élet, és megváltoztak a fotózás technikai lehetőségei. Pár évtizede a fotósok leginkább embereket, arcokat fényképeztek, ami a fotós részéről mindig bizonyos nyitottságot, empátiát igényel. Mára egyre inkább magunkba zárkózunk, a saját külön világunkban élünk, nem törődünk annyira másokkal, és ez tükröződik a felvételeken is, amelyekről hiányzik az ember. Ma a fotózásban inkább a technikai lehetőségek korlátainak feszegetése dominál, amihez a számítógép ad új lendületet.
– A beérkezett felvételek évről−évre jobbak, vagy hullámzó a színvonal?
– Elmondható, hogy tartósanszolid, kiegyensúlyozott a színvonal. Elég sokan fotóznak, főleg fiatalok, akikhez a számítógépes technika nagyon közel áll. Sokszor a legfiatalabbaktól kapjuk a legérdekesebb, legeredetibb felvételeket. Összegyűlt egy komoly kiállításra való anyag, amely másutt is bemutatható, nem csak minket, dunaszerdahelyieket szólít meg.

 

DH

A városi fotópályázat IV. évfolyamának feltételei

A pályázat idei évfolyamára a következő témakörökben küldhetők be munkák:
1. Az utca embere kritikus szemmel.
2. Utcák, terek, épületek, műemlékek.
3. Természeti szépségek, a négy évszak.

A fényképek méretei: 20×30 és 30×40 cm. Az első két kategóriában a zsűri a válogatásnál
csak olyan pályamunkákat vesz figyelembe, amelyek a város életét, épületeit, környezetét örökítik meg, vagy egyértelműen és beazonosíthatóan Dunaszerdahelyhez kötődnek. A polgármester díja kizárólag e két kategóriába tartozó képek alkotójának ítélhető oda.
A kiírásban található témákat illetően a 2008− as évben a fotópályázat fő témája: a dunaszerdahelyi ember ábrázolása.

A hagyományos módon készült fényképfelvételek mellett várjuk az elvontabb, új technikai eljárással készült fotókat is. A pályázatra beküldött alkotásokat szakmai zsűri bírálja el. A beérkezett munkákból a két legrangosabb művet díjazzák. A polgármester különdíja 10 000 Sk, a zsűri fődíja 5 000 Sk. A sikeres pályázónak a kiállításra kerülő fotók után anyagköltség címén darabonként 200 koronát megtérítenek. (Ezt az összeget a kiállítás megnyitóján kapja
kézhez a pályázó.) A fotókhoz kérjük csatolni a negatívot, vagy a fényképet lemezen.
A pályamunkák 2008. október közepéig adhatók le a Vermes villában székelő Kortárs Magyar Galériában személyesen, vagy postázhatók az alábbi címre: Kortárs Magyar Galéria, Szabó Gyula utca 304/2, 92901 Dunajská Streda. (Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 10−tól 17 óráig) Részletesebb tájékoztatás a 031 / 5529384−es számon.