Az alappillér, amelyen az oktatásügyi törvény áll, változatlan marad – nyilatkozta Ján Mikolaj oktatásügyi miniszter.

A Szlovák Nemzeti Párt sajtótájékoztatóján elhangzott, elvárja, hogy a képviselők módosító-javaslatokat nyújtsanak be a törvényjavaslattal kapcsolatban, amelyeket figyelembe is kíván venni a miniszter. Például olyan javaslatot, ami a stukturális alapból jövő pénz elosztását illeti. A tárcavezető elmondta, nem kell számolni semmiféle jelentős változással. Ezért Mikolaj úgy gondolja, hogy a Magyar Koalíció Pártja az oktatási törvény tervezetének parlamenti megszavazását nem fogja támogatni.

A törvényben azonban szerepelni fog, hogy a szlovák nyelvet és irodalmat olyan terjedelemben kell oktatni az iskolákon, hogy a diákok azt elsajátíthassák. Az államnyelv tanítására szánt óraszámmal a nemzetiségi iskolákban viszont nem a törvény rendelkezik majd, hanem az állami oktatási program, amelyet a jövő héten fogadnak el. A program javaslatában szerepel, hogy az államnyelvet és a kisebbségek nyelvét egyforma óraszámban kell oktatni.

Mikolaj elmondta azt is, hogy az oktatási törvény a Kisebbségek Európai Chartjából indul ki. Ennek ellenére szerinte, ha az MKP az oktatásügyi törvénnyel kapcsolatban a status quo megőrzésére is figyelmeztet, senki sem tudja megmondani, hogy mit is ért alatta.

TA3, Felvidék Ma, sk