Kollegiálisnak és professzionálisnak nevezte Romsics Ignác történész azt a vitát, amelyet Az 1947-es párizsi békeszerződés című könyvének szlovák nyelvű bemutatóján folytattak szlovák történészek, ő személyesen és a hallgatóság szerda este a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézetben.

A történészek beszélgetése Romsics Ignác kötete kapcsán a közös múltról délután öt órakor kezdődött és este 8-kor csak az MTI kérésére szakította meg rövid telefoninterjú erejéig a vitát a kutató.

Mint elmondta, a szlovák kollégák: Milan Zemko, a Szlovák Tudományos Akadémia (SZTA) Történettudományi Intézetének a munkatársa, Stefan Sutaj, az SZTA kassai Társadalomtudományi Intézetének főmunkatársa és Rudolf Chmel irodalomtörténész, volt magyarországi nagykövet elismeréssel szólt a komoly forrásfeltáró munkáról és értékelte a kötet kiegyensúlyozottságát.
Hagyományosan vita tárgya közöttük, és a hallgatóságból is többen felvetették a magyarok kitelepítését, vagyis azt, hogy ki akarta, a szlovákok, a csehek, vagy netán a nagyhatalmak? Vita tárgya az is, hány szlovák élt Magyarországon a II. világháború előtt.
A hallgatóság soraiból többen megkérdőjelezték a párizsi szerződésnek azt az intézkedését, hogy a trianoni békeszerződésben előírtakon felül Magyarországnak három újabb falut kellett átadnia Csehszlovákiának. “Erről nem lehet vitatkozni, ez ténykérdés” – tette hozzá a történész.

“A kötet részben egy döntéshozatali folyamatot rekonstruál, azt elemzi, miként jut el oda a világ, hogy a három falutól eltekintve helyreállítsa a trianoni határokat” – mondta.
A tudós elmondta szlovák kollégáinak, hogy a washingtoni Nemzeti Levéltárban olyan irategyüttesre talált, amelyben a háború utáni Kelet-Európát és ezen belül Magyarország sorsát vázolták föl.
Az is kiderült a forrásokból, hogy a három nagyhatalom – az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió – döntéseit nemcsak saját érdekeik motiválták, ezek mögött meghúzódik Magyarország és a vele rivalizáló szomszédos államok háborús teljesítménye is – hangsúlyozta Romsics Ignác.
A kötetet a Kalligram Kiadó gondozta Szlovákiában.
STOP

Kapcsolódó cikkek:

Magyar történész könyve szlovákul

Romsics Ignác: Magyarország az utolsó száz évben lemaradt a világ fejlett országaitól