Néhány szlovák felsőoktatási intézmény hallgatója nyílt levélben fordult az Oktatásügyi Minisztériumhoz és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselőihez, melyben egyetértenek ugyan az „egy tanulmányi időszak legyen ingyen” elvével, de ellenzik annak jelenlegi „rohamtempó”-ját.
A nyílt levél aláírói nehezményezik továbbá, hogy a felsőoktatási intézmények többsége nem teljesítette a törvényben előírt kötelezettségét, ami a tandíj nagyságának nyilvánosságra hozatalát illeti, legkésőbb két hónappal a jelentkezési lapok leadásának utolsó napja előtt. A főiskolások és egyetemisták nem értenek egyet azzal, hogy év közben változtatják meg a felsőoktatási tanulmányok feltételeit, mivel ez ügyben sem a beiratkozáskor, sem pedig később nem kaptak megfelelő mértékű tájékoztatást.
Ellenvéleményüknek készek akár utcai tüntetések formájában is hangot adni, a legelső ilyen alkalomra pénteken, április 11-én kerül sor a nemzeti tanács épülete előtt.

TASR, SME, FelvidékMa