Ajánló a Felvidéken is megjelenő, vallásos családok hetilapjának május 18-ai számából. A hetilap a májusi számtól külön felvidéki híroldallal bővül, amelyben helyet kapnak a szlovákiai magyar katolikusok írásai, beszámolói és az egyes plébániák, egyházi szervezetek felhívásai.

Ad limina
Tizenkilenc magyarországi főpap – érsek, püspök és segédpüspök – érkezett Rómába

Csíksomlyó 2008
Ismét százezrek keresték fel a Somlyói Szűzanyát

„Deo Gratias” testvér
Cantalicei Szent Félix negyven éven át járta Rómát kolduló barátként

A hívek elfogadtak
Egyházi szolgálatának 40. évében tevékenykedik Jagicza József tompai diakónus

A lelkiismeret szavára…
Találkozás Kiss Józseffel, a szolnoki Szigligeti Színház művészeti vezetőjével

A katynyi áldozatokért
A szovjet hatalom mindenkit ellenségnek tartott, aki értelmiségi családból származott

Isten szelíd forradalmára
Joseph Kentenich atya tanítása a globalizmus korában is nélkülözhetetlen

A rettenetes Zsiga bácsi
Herczeg Ferenc elbeszélése

Felvidéki hírek:
– Emléktábla Nagymegyeren Cseri István atya tiszteletére
– Pozitív gesztusok a Besztercebányai egyházmegyében
– Imádság és foci – Ministráns focinap Nagyölveden
– Kopjafa Gútán Esterházy János emlékére
– Kórházi kápolnát szenteltek Dunaszerdahelyen
– Elkezdte sugárzását a TV LUX
– – Lelkigyakorlat Érsekújvárott
– Magyar bérmálkozások az egyházmegyei felosztás után

16 oldalas színes vallásos hetilap, amely összeköti nemzetünket határok nélkül.
Terjeszti a Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó
945 01 Komárno, P.O. Box 117
Tel.: 0910/497-912
e-mail: kerelet-sk@axelero.hu