A Nagyszombati Egyházmegyében május 1-jétől személyi változásokra került sor Nádszeg községben. Az eddig ott szolgáló ThLic. PaedDr. Herdics György lelkiatyát Tóth László, a Szlovákiai Hitoktatási Központ vezetője, volt ekecsi plébános váltotta. Az ekecsi hívek lelkipásztori szolgálatát a nyárasdi plébános, Nagy János végzi ezután.

Az egyházmegyei felosztás következtében Baka és Felbár községek két különböző egyházmegyébe tartoznak. A felbári hívek pasztorációját jelenleg PaedDr. Myjavec Pál egyházgellei plébános látja el a Pozsonyi Egyházmegyében.

Felvidék Ma