A Nemzeti Közlekedési Hatóság vasúti ellenőrei péntek hajnalban az ipolytarnóci határállomáson két, engedélyek nélkül közlekedő szlovák tehervonatot tartóztattak fel. A MÁV szerint nem történt szabálytalanság, a trianoni békeszerződés szellemében jártak a vonatok.

Nemzetközi politikai konfliktushoz vezethet a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) péntek hajnali ipolytarnóci ellenőrzése, mely fél évszázados gyakorlatnak vethet véget. A hatóság ellenőrei két szlovák magánvasút tehervonatát ellenőrizték. Megállapították, hogy a mozdonyvezetők nem rendelkeztek magyarországi vezetői engedéllyel, a vonatoknak nincs a magyar pályaszakasz használatára jogosító menetvonal-engedélyük, a vasúttársaságoknak pedig nincs magyarországi működési engedélyük és biztonsági tanúsítványuk.

Kétségtelen, hogy az NKH ellenőrei a hatályos magyar jogszabályok szerint jártak el, ráadásul a hazai joganyag összhangban van az EU-s szabályokkal is. A MÁV szóvivője ugyanakkor kifejtette, hogy az adott szakasz Szlovákiával közös használatban van, a magyar és a szlovák vasúti társaságok ugyanolyan jogosultsággal közlekedtethetik itt vonataikat. Erre szerinte egy 2005-ben felülvizsgált jogszabály ad lehetőséget, amelyet még a trianoni béke megkötésekor építettek bele a szerződésbe.

Noha a szerződést valójában csak 1951-ben kötötték és a vasútvonalat is csak akkor építették, továbbá semmi köze sem a trianoni, sem az azt felülíró, a második világháborút lezáró párizsi békeszerződéshez, az a mai napig hatályos. Igaz, a közérdekű adatok publikálásával csínján bánó MÁV-nál nem sikerült olyan személyt találnunk, akinek meglenne a hivatkozott szerződés vagy egyáltalán olvasta volna „eredetiben”, a szlovák államvasút oldalán azonban felleltük [1]. Annyi köze mégis van az ügynek Trianonhoz, hogy az ott meghúzott határok szeszélye folytán egy ma Szlovákiában lévő bányához egy magyar vasútvonalon keresztül volt egyszerű kiépíteni a vasúti kapcsolatot (lásd alant keretes írásunkat).

A szerződés a két ország államvasútja számára tartalmaz jogokat és kötelezettségeket. Azóta mindkét ország államvasútját többször átszervezték, így elvben a szerződés – jogutódlás miatt – már csak a szlovák vasúti pályát működtető (a MÁV Zrt.-nek megfelelő) társaságnak biztosítja az áthaladást, a társ- és leányvállalatoknak, valamint magánvasutaknak nem.

Trianoni békeszerződés, 302. cikk

“Ha új határ megállapítása folytán ugyanannak az országnak két részét összekötő valamely vonal más országon halad át, vagy ha valamely országból kiinduló szárnyvonal más országban végződik, a jelen Szerződésben foglalt különös szabályok fenntartásával az üzemvezetés módját az érdekelt vasútigazgatások között létrejött megállapodás fogja szabályozni. Abban az esetben, ha ezek az igazgatások nem jutnának megegyezésre, ennek a megállapodásnak feltételeire nézve a vitákat az előbbi cikkben körülírt módon alakult Szakértőbizottságok döntik el.”

index