Mi, a Kárpát-medence magyar református középiskoláinak küldöttei: igazgatók, tanárok, diákok 2008. július 2-ától 6-áig tizenharmadik alkalommal találkoztunk, ezúttal Balatonfenyvesen, illetve Kaposvárott. Testvéri közösségben tájékozódtunk az egymás országaiban folyó magyar anyanyelvű közoktatás, valamint a református egyház által fenntartott intézmények eredményeiről, gondjairól.

1. Örömmel üdvözöljük a Kárpát-medencei magyar református egyházak szervezeti egységesülését, a közös egyházalkotmány elfogadását. Az egységhez testvériskolai kapcsolatok bővítésével, szakmai együttműködéssel és egymás anyagi segítésével magunk is hozzá kívánunk járulni.
2. Felhívjuk a Magyarországi Református Egyház Zsinatát és a Magyar Köztársaság illetékes testületeit és képviselőit: minden lehetséges fórumon járjanak közbe annak érdekében, hogy megszűnjék a szomszédos országokban működő magyar anyanyelvű, valamint egyházi fenntartású oktatási intézmények mozgásterének fokozatos szűkítése.
a) Ukrajnában az a törekvés, hogy az eddig magyar tanítási nyelvű iskolákban is kizárólag ukrán nyelven folyjék a vizsgáztatás, és az anyanyelven kívüli tantárgyak oktatása.
b) Szlovákiában az új közoktatási törvény drasztikusan csökkenti a magyar tannyelvű iskolákban a magyar nyelv és irodalom órák számát, korlátozza az új tankönyvek kiadását és alkalmazását, tiltja a magyar földrajzi és történelmi nevek használatát.
c) Romániában – az Európai Unióban szokatlan módon – továbbra is rendkívül nehéz az egyházi iskolák indítása. A készülő közoktatási törvény a felekezeti iskolák anyagi támogatását az első tíz évfolyamra kívánja korlátozni.
3. A magyarországi közoktatás irányítóitól kérjük és elvárjuk, hogy a szólamszerűen hangoztatott esélyegyenlőség helyett a gyakorlatban tartsák be az egyházi iskolák finanszírozására vonatkozó jogszabályokat és szerződéseket. Erre az elmúlt évben a Fővárosi Bíróság jogerős ítéletben, az Állami Számvevőszék jelentésben, az Alkotmánybíróság pedig határozatban hívta fel a Kormány és a közvélemény figyelmét.
4. A leghatározottabban elítéljük a magyarországi iskolákban is terjedő erőszak minden formáját. A jelenség okát az utóbbi évek általunk helytelenített oktatáspolitikájában, és a társadalmi közmegegyezésen alapuló szilárd értékrend hiányában látjuk. Véleményünk szerint a megoldást az értékhordozó közösségek (család, civil szervezetek, nemzet) megerősödése jelentené.
A református intézményekben és közösségekben az értékteremtést ezután is kiemelt fontosságúnak tartjuk. Független pedagógiai felmérések szerint az egyházi közoktatási intézmények az átlagot meghaladó eredményességgel járulnak hozzá – a keresztyén és nemzeti értékekre építve – törvénytisztelő, felelősségvállaló, életüket morális alapokra építő fiatalok neveléséhez.

A zárónyilatkozatot elfogadták a résztvevő iskolák képviselői:

Arany János Ref. Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon – Nagykőrös
Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium – Székelyudvarhely
Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium – Budapest
Bethlen Gábor Kollégium – Nagyenyed
Bocskai István Ref. Gimn., Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium – Halásztelek
Csokonai Vitéz Mihály Ref. Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium – Csurgó
Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma – Debrecen
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona – Debrecen
Ecsedi Báthori István Református Gimnázium és Kollégium – Nagyecsed
Gödöllői Református Líceum – Gödöllő
Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola – Makó
Kecskeméti Református Gimnázium – Kecskemét
Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma – Kiskunhalas
Kolozsvári Református Kollégium – Kolozsvár
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon – Miskolc
Lónyai Utcai Református Gimnázium és Kollégium – Budapest Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium – Kaposvár
Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium – Nagyvárad
Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium – Léva
Marosvásárhelyi Református Kollégium – Marosvásárhely
Nagyberegi Református Líceum – Nagybereg
Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziuma – Tata
Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája – Pécs
Református Kollégium – Kézdivásárhely
Református Kollégium – Sepsiszentgyörgy
Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziuma – Tiszakécske
Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája – Sárospatak
Szatmárnémeti Református Gimnázium – Szatmárnémeti
Szegedi Kis István Ref. Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium – Békés
Szegedi Kis István Ref. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Mezőtúr
Szentendrei Református Gimnázium – Szentendre
Técsői Református Líceum – Técső

református.hu