Térség- és városfejlesztési szakértők, döntéshozók és nonprofit szervezetek képviselői alkotják az esztergom–párkányi URBACT helyi támogató csoportot. A párizsi székhelyű Mission Opérationelle Transfrontalière (MOT) nevű szervezet által kezdeményezett, EGTC elnevezésű projekt célja,

hogy ajánlásokat fogalmazzon meg az Európai Unió, az érintett nemzeti kormányok, valamint a helyi döntéshozók számára a határon átnyúló városi együttműködések intézményesítése érdekében.
A francia minisztériumok által a határon átnyúló együttműködések támogatása céljából létrehozott MOT a központi, brüsszeli kiírású URBACT programtól nyert támogatást a rendkívül újszerű projekt megvalósításához. A vezető partner szerepét ellátó MOT-on kívül a projektben Lille metropolisz (francia–belga), Slubice, Görlitz (mindkettő német–lengyel), Chaves (portugál–spanyol), Genf kanton (svájci–francia) és Esztergom (magyar–szlovák határvidék) vesz részt, amennyiben az augusztusi határidőre a partnerjelöltek a kitűzött feladatokat elvégzik.
Az URBACT program célja, hogy az európai városok versenyképességének, húzóerejének növelése, a társadalmi feszültségek csökkentése és a térség- és városfejlesztési szándékok összehangolása érdekében konkrét intézkedésekhez gyűjtsön tapasztalatokat, javaslatokat, és el is indítson úttörő jellegű kezdeményezéseket. A fenntartható városfejlesztés kategórián belül összesen 5 projekt valósul meg 2010-ig, köztük a franciák által kezdeményezett „EGTC”, utóbbi Esztergom és Párkány részvételével.

A MOT által benyújtott projektjavaslatot az URBACT-program brüsszeli irányító hatósága befogadta. Az „Expertising Governance for Transfrontier Conurbations” (rövidítve: EGTC), magyarra szinte lefordíthatatlan című kezdeményezés keretében a partnerek arra vonatkozóan fogalmaznak meg stratégiai szinten kidolgozott javaslatokat, miként lehetne erősíteni a határ menti városok egymás közötti kapcsolatait, miként működtethetnének ezek a városok közös intézményeket, és hogyan biztosíthatnának a szélesebb agglomeráció számára is bizonyos közszolgáltatásokat közösen, határon átnyúló jelleggel. A pályázat egyik résztvevője, a lille-i metropolisz 1966 óta alakította ki mintaértékű, szoros együttműködését a belgiumi Kortrijkkal. Ez az együttműködés szolgálhat kiinduló alapként a javaslatok megfogalmazásánál.

Esztergom város mint az Ister-Granum Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) székhelytelepülése venne részt a projektben, és a 2010 áprilisára elkészítendő helyi akcióterv is azt fogja vizsgálni, hogy az új szervezet (az EGTC) miként működtethet saját egészségügyi, turisztikai, energetikai, vállalkozásfejlesztési stb. intézményeket. A projekt célja, hogy feltárja mindazon akadályokat, amelyek az ilyen szoros határon átnyúló együttműködések előtt ma állnak, merüljenek fel azok a tervezési módszertan, a nyelvi nehézségek, a jogi kérdések vagy a kormányzási technikák oldaláról.
A projekt keretében a partnereknek létre kell hozniuk egy-egy „helyi támogató csoport”-ot. Ezeknek egyrészt a helyi akcióterv és a nemzeti szintű ajánlások elkészítése a feladata, másrészt az ajánlások és a Párizsban a partnerek anyagai alapján elkészülő kézikönyv segítségével az ikervárosok tényleges összenövését segítő kezdeményezések elindítása, a tapasztalatok megosztása más határvárosokkal.

Az esztergomi csoportba meghívott szereplők kiválasztásánál a fenti szempontokon túl az is szerepet játszott, hogy az itt készülő stratégiai dokumentumok az Unió szakmai színvonalán készüljenek el, hogy így mód nyíljon a határon átnyúló együttműködéseket érintő uniós szakpolitikák befolyásolására. A helyi támogató csoport tagjai: Dr. Balogh Ákos egyetemi tanár, a Magyar Urbanisztikai Társaság tagja, Dr. Bőke Katalin főosztályvezető-helyettes, Önkormányzati Minisztérium Jogi Főosztály, Farkas Iván a Szlovák Parlament Gazdasági Bizottsága Regionális Politikai Albizottságának alelnöke és az Európa Tanács szlovákiai képviselője, Góra Sarolta projektasszisztens, Jövő 2000 Alapítvány, Dr. Hardi Tamás tudományos munkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Himmler György, a Párkány és Vidéke Kulturális Társulás elnöke, Konterman László, a Szőgyéni Vidékfejlesztési Társulás elnöke, Szőgyén község alpolgármestere, Kupcsok Lajos, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, a Kis- és Középvállalkozók Világszervezete Kormányzó Tanácsának tagja, Piliscsaba nagyközség alpolgármestere, Lunk Tamás ügyvezető, tanácsadó, VitalPro Kft., Meggyes Tamás polgármester, a Magyar Országgyűlés Önkormányzati Bizottságának tagja, az Ister-Granum EGTC elnöke, Ján Oravec, Párkány Város polgármestere, az Ister-Granum EGTC alelnöke, a brüsszeli Régiók Bizottságának tagja, Rajnai Gábor az ECOVAST Egyesület Nemzetközi Elnökségének tagja és magyarországi elnöke, Szaksz Ferenc, a Dunakanyar Kulturális Alapítvány önkéntese, az Új Magyarország Program szobi térségi koordinátora, Tóth Attila a Párkányi Régiófejlesztési Ügynökség igazgatója, Tuba Lajos igazgató, Fórum Regionális Fejlesztési Központ, Udvardi Péter volt osztályvezető (pozsonyi Régiófejlesztési Minisztérium), az Ister-Granum EGTC igazgatója.

A támogató csoport alakuló ülését július 16-án az esztergomi Balassa Bálint Múzeum könyvtárában tartotta. Elsőként Ocskay Gyula, az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője mutatta be az URBACT-programot és a konkrét pályázatot. Ezután a csoport tagjai mutatkoztak be egyenként, majd a legközelebbi feladatok áttekintése következett. A projekt magyarországi menedzsere Udvardi Péter, technikai összekötője Ocskay Gyula lett. A helyi akcióterv elkészítésével kapcsolatos koordinátori feladatokat a Városfejlesztési kézikönyv kidolgozásában is aktív szerepet játszó Lunk Tamás vállalta magára.
A projekt előkészítésének következő lépése a brüsszeli szakértők helyszíni bejárása lesz július végén. Az eurorégió ügynöksége június végén elkészítette az indító helyzetfeltáró tanulmányhoz szükséges helyi dokumentációt, így a szakértői látogatás nyomán a projekt megvalósításának előkészítése is megkezdődhet.

A projektben való részvétellel az Ister-Granum együttműködés, Esztergom és Párkány is megmutatkozhat az európai nyilvánosság előtt.

Hídlap