Lekenyében 2008. július 26-án /szombaton/ és 27-én /vasárnap/ tartották másodízben a falunapokat. Idén az ünnepség a község első írásos emlékének 765. évfordulója jegyében telt. Szombat délelőtt kézműves foglalkozásra várták a falu gyermekeit a helyi alapiskola épületébe, amely sajnos már hat éve nem működik, mivel nincs elegendő gyermek a faluban. A Csemadok-alapszervezet gyakran rendez itt alkotóműhelyeket – így próbálnak életet csempészni az üres épületbe. Közel 50 gyermek vett részt a foglalkozáson, akik ötletes és hasznos lakásdíszt – fényképkeretet készítettek karton- és hullámpapír segítségével.

Délután 14 órakor vette kezdetét az ökumenikus istentisztelet a XV. században épült református templomban. Az igét Fazekas Ágnes református lelkésznő hirdette. Az istentisztelet után került sor annak a kopjafának a felavatására, amelyet az önkormányzat állíttatott Lekenye első írásos emlékének 765. évfordulója alkalmából a református templomkertben, amit Bíró Miklós helyi fafaragó készített. Az ünnepi beszédet Takács András tánckoreográfus tartotta, aki a Lekenye községhez tartozó Sajótibában született és nevelkedett. Az emlékoszlop felavatását a fiatalok színvonalas műsora követte, melyet Kulik Szilvia, a Csemadok elnöke állított össze. Végül a jelenlévő vendégek és a helyi szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat a kopjafa lábánál.

Az óvoda épületében folytatódott tovább a program. Itt került sor a „Lekenye 765 éve“ című kiállítás megnyitójára, melyet az önkormányzat és a Csemadok-alapszervezete rendezett. A kiállítás bemutatta a 765 év dokumentumait, felvázolva általuk a település történetét a kezdetektől napjainkig. A falakon többek között sok-sok fénykép próbálta emlékeztetni a lakosokat a múltra. Külön sarkat kapott a község, az iskola, az óvoda, a Csemadok-alapszervezet, a futballisták, a tűzoltók, valamint a községhez tartozó Sajótiba falurész bemutatása.

Az előszobában lett elhelyezve a jelenkor: „Az én falum“ témára készült képzőművészeti alkotások, valamint az önkormányzat által még januárban meghirdetett „Fényképek községünkről“című pályázatra beérkezett munkák, amelyeket a lakosok adtak le. Pályázni a községről készített saját fényképpel lehetett a következő témákban:
1. A négy évszak természeti szépségei
2. Utcák, terek, épületek, emberek, rendezvények…
3. Falunk kritikus szemmel
A lakosok közül tizenhárman neveztek be, többen két kategóriában is. Minden pályázó a részvételéért ajándékot kapott az önkormányzattól. A pályamunkák alapján a háromtagú zsűri négy nyertest választott, témánként egyet-egyet, a másodikból pedig kettőt, mivel ide érkezett be a legtöbb mű. A nyertesek: ifj. Veszelovszky Róbert, ifj. Takács Zoltán, ifj. Rákai Peter, ifj. Kulik Róbert – oklevelet kaptak az önkormányzattól. A kiállítás megnyitóján résztvevők is szavazhattak az általuk legjobbnak talált kép alkotójának sorszámára. A nyertes megkapta a „Lelkenye község legjobb fotósa“ címet. A szavazatok alapján ezt a címet ifj. Takács Ágnes nyerte el. Az ünnepségre ellátogatott Szőllős János – Kassa megye alispánja, a Tiba falurész alapítójának leszármazottai – a Tibay család három tagja, Sajópetri testvértelepülés képviselői– Magyaroszágról, valamint az MKP rozsnyói járási elnökasszonya, Tamás Erzsébet – aki egyben megyei képviselő is. A falunapok utolsó szombati programja az utcabál lett volna, ami az időjárás kiszámíthatalansága miatt végül a kultúrház nagytermében zajlott, ennek ellenére a falu apraja és nagyja jót szórakozott.
A vasárnap délelőtt a gyermekek részére rendezett sportvetélkedőkkel kezdődött a futballpályán. Délután pedig barátságos futballmérkőzésekre került sor. A kölyökcsapatok bajnoka Kecső csapata, míg a felnőtteké a helyi „Sólyom Futballklub“ lett. A gyerekek közben lovagoltak, kocsikáztak, kötélen vontattak el egy traktort, és nagyon élvezték a testfestést is.
A falunapok rendezvényei egy közösség erejét, összetartozását, együttműködési képességét mutatják meg. Ezekből – legalább is az én véleményem szerint – ezen a hétvégén a lekenyeiek nagyon jól vizsgáztak. Köszönet mindenkinek, aki a rendezvény támogatója és szervezője volt.

Felvidék Ma, Takács Ágnes