Az utóbbi időben, valahányszor felmerül Királyhelmec neve a sajtóban, sajnos valami rossz és nem dicsekvésre való hírt olvashatunk. Így van ez most is. Napok óta cikkek jelennek meg az újságokban, röpiratok a lakosság postaládáiban az elmérgesedett helyzetről, ami az önkormányzatban kialakult. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy több mint fél éven át a képviselő-testület az ülésein nem volt határozatképes, aminek következtében nem lett elfogadva a 2007. évi zárszámadás, a 2008. évi költségvetési javaslat, az ingatlanadóról szóló rendelet, stb. Ezért a polgármester és 5 képviselő – a polgárok segítségében bízva – 2008. június 9-én „Felhívással” fordult a lakossághoz és június 16-ra találkozóra hívta a polgárokat, amelyen szerette volna megbeszélni az önkormányzat munkáját és más időszerű, a képviselő-testület döntésére váró ügyeket. E találkozón több polgár nemtetszését fejezi ki 7 képviselő magatartását illetően, amire a polgárok 2008. június 24. dátummal postaládáikban megtalálják a „választ” a polgármester „Felhívására”, majd 26-án kivétel nélkül minden képviselő megjelenik az önkormányzati ülésen. A mindig jelenlévő polgárok felsóhajtanak, gondolván, hogy végre megkezdődik az érdemi munka és a város, a polgárok érdekében tesznek is valamit. Igen, látszólag megindul a munka, azonban nem az történik, amit hónapok óta sokan vártak.
Az ülés megnyitása után Gy. T. képviselő (MKP, Smer-SD) azonnal kéri a program megváltoztatását. A még mindig nem elfogadott 2008-as költségvetés előtt előnyben részesítik a polgármester fizetésének csökkentését, eddig már két sikertelen kísérlet után az alpolgármester visszahívását, a sporttevékenység támogatásának megtárgyalását. Amikor a polgármesterről és alpolgármesterről döntöttek, sokáig vitatkoztak a sportszervezetről, de nem született döntés. Ezután azt szerették volna elérni, hogy a polgármester azonnal írja alá az alpolgármester menesztését. Ez nem történt meg, mert a polgármester – a törvényre hivatkozva – azt mondta, hogy erre tíz nap áll rendelkezésére.
A szünet után a hét „ellenzéki” képviselő minden szavazásnál tartózkodott, így nem lett elfogadva több – a polgárokat és a várost érintő döntés. Például nem szavazták meg a szociálisan rászorultak támogatását, a szlovák iskola rekonstrukciójához szükséges pályázathoz a 2,2 millió korona önrészt, valamint a magyar iskolánál épülő tornaterem befejezéséhez szükséges pályázatot sem, ami miatt a város nem kaphat meg 42 millió koronás támogatást. De nem tették lehetővé azt sem, hogy a jelenlevő polgárok elmondhassák véleményüket.
Sajnos, az itt említett problémák és az eddigi örökös problémák a királyhelmeci önkormányzatban nagyon elszomorítják a településen élők életét és sok esetben szégyent jelentenek a városra. És valóban szégyen, hogy ebben a kisvárosban, Bodrogköz központjában, nem a megértés és az összefogás a polgárokért és a városért való tenni akarás vezeti a képviselő-testület tagjait, hanem a gáncsoskodás, ami mögött föltehetően egyéni érdekek húzódnak meg. A polgármester – legyen az bárki, vagy volt, esetleg lesz a jövőben – csak úgy tudja eredményesen végezni a munkáját és tenni valamit a városért, ha van kikkel és tudnak, akarnak együtt dolgozni. Aki képviselői tisztséget vállal, annak félre kell tenni minden személyes ellentétet és a közösség érdekében végzett munkáját fontosnak kell tartania, mert csak így tudja bizonyítani, hogy megérdemelte a választók bizalmát és a választási időszak végén – amikor az elvégzett munka értékelésére kerül sor – ismét bizonyítani, hogy megérdemelte a neki adott szavazatokat.
Egy-egy önkormányzati ülés után talán nem röplapokat – tájékoztatást vagy magyarázkodást – kellene eljuttatni a polgárokhoz, hanem beszámolni az időben való eredményes döntésekről, melyek a város és a polgárok javát szolgálják.

Szakc-Királyhelmec