Már nem csak a sajtóban és a lakosság postaládáiban megjelent röpiratokból olvashatunk az elmérgesedett helyzetről, ami a királyhelmeci önkormányzatban kialakult. 2008.7.26-án a Pátria rádió adásában is megszólaltatta Havasi Péter az önkormányzati testület két szemben álló vezéregyéniségét, Nagy Dezső volt polgármestert és Kalapos Árpád alpolgármestert.

Nem kis érdeklődéssel hallgatta talán sok ember a beszélgetést, gondolván, hogy hátha már megegyezés született a testületi tagok között és elkezdődik a közös munka a város megoldásra váró ügyeinek rendezésében.
A beszélgetésből viszont kitűnt, hogy még mindig nem a megértés, a közös cél érdekében történő összefogás és a közös munka jellemzi az önkormányzati testület tagjainak a munkáját. Még mindig nincs egyezség, még mindig személyeskedés van a testületi tagok között, aminek az eredménye – többek között – a még mindig el nem fogadott 2008-as évi költségvetés. De az önkormányzati tagok egyet nem értésének lett a következménye több más fontos dolog rendezésében való ellentét is, mint pl. a szlovák iskola rekonstrukciójához szükséges pályázathoz a 2,2 millió önrész, valamint a magyar iskolánál épülő tornaterem befejezéséhez szükséges pályázat benyújtásának a meg nem szavazása.
Sajnos ezek az itt említett problémák és az eddigi örökös problémák a királyhelmeci önkormányzatban nagyon elszomorítják a településen élők életét és szégyennek mondhatjuk, hogy ebben a kis városban, Bodrogköz központjában, nem a megértés, az összefogás, a polgárokért való tenni akarás vezeti a képviselő-testület tagjait, hanem a gáncsoskodás, ami mögött föltehetően egyéni érdekek húzódnak meg.
Most itt a szabadságolások időszaka, a mindennapi gondoktól és bajoktól mentes megérdemelt pihenés ideje. A pihenés ideje alatt talán a képviselő-testület tagjai is jobban elgondolkodnak egy kicsit az eddigi munkájukról, erőt merítenek az előttük álló feladatok rendezéséhez és talán rájönnek arra is, hogy a közösségi munkában milyen nagy előny a munkatársak közötti megértés és egymás iránti bizalom.
Reméljük, hogy a legközelebbi önkormányzati ülés ilyen szellemben folyik majd Királyhelmecen.

Felvidék Ma, SZAKC Királyhelmec