A Magyarok VII. Világkongresszusán ma Fuksz Sándor, felvidéki küldött előterjesztette a magyar nép önrendelkezéséről szóló nyilatkozat-tervezetet.
Fuksz Sándor portálunknak nyilatkozva elmondta, hogy a tervezet az összmagyarságra, mint egy nemzet tagjaira vonatkozik. A tervezet mellé, annak részeként felolvasta a környező nemzetekhez intézett felhívást, valamint a nyilatkozat jogi indoklását. A tervezetet a Világkongresszus konferenciáin megvitatják, majd a viták alapján arról augusztus 20-án, a záró ülésen döntenek.

A Magyarok Világkongresszusa az elkövetkezendő négy napban különböző témájú konferenciákkal folytatódik, augusztus 17-én például Trianon újraértékelése, valamint gróf Teleki Pál halála elnevezésű konferencia veszi kezdetét.

Szemelvények a kongresszus további felszólalásaiból:

Minden hazugsággal szembe kell fordulnunk! A Magyarok Világszövetsége szerény körülmények között végzi feladatát. Lehet, hogy Európa fanyalog, mert nem tetszik neki, hogy a magyarság újra talpra kíván állni. Ennek ellenére a hazug világot, melybe belekényszerítettek bennünket évtizedeken át, nem hagyhatjuk. Az utánunk következő nemzedék ismerje fel az igazságot – mondta Rácz Sándor, az 56-os Nagy-Budapesti Központi Munkástanács elnöke, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke köszöntőbeszédében a Magyarok VII. Világkongresszusának nyitókonferenciáján.

Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke szólt a magyar nemzet jelenlegi állapotáról. Megállapította: – A politikai hatalmon lévő vezetők erkölcsi élete meghatározza a társadalom erkölcsi életét. Magyarországnak és vele a magyar nemzetnek jelenleg olyan miniszterelnöke van, aki büntetlenül káromolhatja a Hazát. Az MVSZ elnöke rámutatott: – Az 1956-os dicső forradalom 50. évfordulóján a méltó ünneplés helyett „idegen szívű és ajkú rendőr-terrort vetettek be, és lőttek a tömegbe.” Mint mondta, ezért ennek a politikai garnitúrának felelnie kell a magyar nemzet és a történelem ítélőszéke előtt. Patrubány Miklós szerint a jelenlegi „Magyarországon nincs jogállam, sem demokrácia, sem emberhez méltó élet.”

Kirgiz, üzbég, baskír, török, olasz, flamand vendégek is köszöntötték a Magyarok VII. Világkongresszusának résztvevőit. Az üldözött szudétanémetek szervezete, Mario Alinei nyelvész-professzor, valamint a Dalai Láma levelet írt a Világkongresszushoz.

Vukics Ferenc, a baranta mozgalom elindítója, a napokban rendezett kunszentmiklósi Kurultáj találkozó fiatal vezetője kijelentette: – Magyar emberek, ez az ország a miénk! S noha nem magyar közegben nőttünk fel, egyre több magyar értéket kell felfedeznünk és megtanulnunk (mítoszaink, legendáink, őseink harcászati szokásai stb.). Vukics szerint hazánkban „ami nem magyar, annak csak jelene lehet, de jövője nem”.

Erdély Ma, Felvidék Ma