A Magyar Koalíció Pártja nyilatkozatban utasította el az oktatásügyi miniszter tegnapi kijelentéseit. Ján Mikolaj a parlamenti kérdések órájában megértően vélekedett azon szlovák fiatalokról, akik egy felmérésben azt tartották helyesnek, ha a magyarok anyanyelvükön csak otthon, az utcán azonban szlovákul beszélnek.

A Magyar Koalíció Pártja szerint az ilyen sértő vélemények tolerálása alkotmány- és törvényellenes, valamint ellenkezik a regionális és kisebbségi nyelvek európai chartájával is. A magyar párt elfogadhatatlannak tartja magát a jelenséget és a miniszter véleményét is. Ilyen esetekben a demokratikus társadalmakban a kormánynak azonnal cselekednie kell, s olyan projektek megvalósításához kell látnia, amelyek növelik a kritikus helyzetben levő célcsoportokkal szembeni toleranciát – áll az MKP nyilatkozatában.

Tegnap a délutáni kérdések és válaszok órájában Ján Mikolaj oktatásügyi miniszter Berényi József képviselőnek válaszolva mondta el véleményét arról a felmérésről, amelyet a 15 éves szlovák diákok között végeztek. A felmérés szerint növekszik a magyar kisebbséggel szembeni ellenszenv. Mikolaj a felmérés hitelességét kétségbe vonta. Ebből az derült ki, hogy a szlovák tizenöt évesek nemzedékének 37,7 százaléka mindenkinél jobban utálja a magyarokat, akiknek szerintük csak otthon lenne szabad magyarul beszélniük, és elvárják, hogy a nyilvánosság előtt a magyarok csakis szlovákul szólaljanak meg. Ez utóbbi véleményt a magyarellenességéről ismert Ján Slota pártjához (SNS) tartozó miniszter, Ján Mikolaj viszont teljesen logikusnak tartja: vagyis, hogy az utcán a magyarok is szlovákul beszélhetnének, hogy a többségi nemzethez tartozók is megértsék őket. Berényit Mikolaj eme hozzáállása megbotránkoztatta, egy oktatásügyi miniszternek szerinte így nem lenne szabad megnyilvánulnia.

Felvidék Ma, Pátria, sk