A Magyar Koalíció Pártja a Mécs László Társulással és a Konrad Adenauer Alapítvánnyal együttműködve Őszi Fórum 2008 – Az önkormányzatiság jövője címmel szervezett szakmai szemináriumot, Komáromban, a Selye János Egyetem aulájában szeptember 19-én.

Több mint 200 polgármester, önkormányzati képviselő vett részt a főrumon, amelyen az előadások nagy része az önkormányzatiság, az európai együttműködés témakörét érintette. Az Európai Területi Együttműködési Csoportosulásról )EGTC), mint új együttműködési formáról, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében várhatóan szeptember 30-án megjelenő új pályázati lehetőségről a hallgatóság sok gyakorlati információt hallhatott.

A konferencia résztvevőit köszöntötte Csáky Pál, az MKP elnöke.

A meghívott előadók: Berényi József, az MKP elnökhelyettese, Györgydeák Péter, a budapesti Önkormányzati Minisztérium Nemzetközi Főosztályának vezetője, Galovicz Mihály, a VÁTI Kht stratégiai igazgatója, Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere, Michal Sýkora, a Szlovákiai Falvak és Városok Társulásának (ZMOS) elnöke, Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke, Farkas Iván, az MKP OT elnöke voltak, a szemináriumot Zachariaš István, az MKP önkormányzati allenöke vezette.

Farkas Iván bemutatta “A határmenti együttműködés új lehetőségei az Európai Unióban a 2007-2013-as időszakban” című kiadványt, is amelyet az Interrge pályázatnaki köszönhetően, az Európai Regionális Fejlesztési Alap /ERDF/ társfinanszírozásával adott ki a Szövetség a Közös Célokért társulás. A kiadványt a konferencia résztvevpi megkapták, zz érdeklődők letölthetik a www.info-net.sk oldalról is.

Lehetőséget kapott Horuczi György, a Pannenergy PLc magyarországi cég képviselője is, hogy a geotermikus energiában rejlő lehetőségekről szóljon a konferencia résztvevőihez.

Az Őszi Fórum zárónyilatkozat elfogadásával ért véget:

Mi, a Magyar Koalíció Pártja választott tisztségviselői, polgármesterek, helyi és megyei képviselők, 2008. szeptember 19-én Komáromban vitattuk meg az „Őszi Fórum 2008 – Az önkormányzatiság jövője” konferencia keretén belül a szlovákiai magyar önkormányzatok jelenét és jövőjét.

Nagyra értékeljük, hogy konferenciánkat, amelyen különböző szempontok szerint tárgyaltunk önkormányzataink jövőképéről megtisztelte jelenlétével, Györgydeák Péter, a Magyar Köztársaság Önkormányzati Minisztériuma Nemzetközi Főosztályának vezetője, Halzl József a Rákóczi Szövetség elnöke, Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere, Galovicz Mihály igazgató úr a VÁTI képviseletében, valamint Michal Sýkora, a Szlovákiai Falvak és Városok Társulásának elnöke.

A konferencia résztvevői reagáltak a szlovákiai politikai élet időszerű jelenségeire is, és aggodalmuknak és felháborodásuknak adtak hangot az utóbbi napokban néhány szlovákiai politikus nyilatkozatában tapasztalt magyarellenesség és intolerancia miatt. Nyugtalanítónak tartjuk és elítéljük a Parlamentben tapasztalt zsidóellenes magatartást két politikus részéről, mint ahogy nyugtalanítónak tartjuk és elítéljük a magyarellenes megnyilvánulásokat a Szlovák Nemzeti Párt elnöke és követői részéről is.

Mi, akik községeinkben nap mint nap foglalkozunk szlovák, magyar és roma nemzetiségű lakosaink ügyes-bajos dolgaival, tudjuk, hogy ezek az emberek szeretnének feszültségek nélkül élni egymás mellett. Felhívjuk viszont a figyelmet arra, hogy némely politikusok által gát és gátlás nélkül kimondott magyarellenes megnyilvánulások egyfajta példaként hathatnak a fiatalság és a felnőtt lakosság egy része számára is, így a szlovákiai társadalom egy rétege legitimnek, sőt követendőnek fogja tartani ezt a viselkedésformát.

A szlovákiai társadalom jövőjét tekintve rendkívül veszélyesnek tartjuk azt is, hogy az idegengyűlölet elfogadott viselkedésformává válik országunkban. Tapasztalhatjuk, hogy a választóért folytatott harcban egyre többen folyamodnak ilyen eszközökhöz. Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt időszakban több olyan eset is történt, amelyek felhívhatták a kormány figyelmét erre a negatív jelenségre, és indokolttá teszik, hogy komolyan foglalkozzunk e jelenség orvoslásával.

A konferencia résztvevői azt is felháborítónak tartják, hogy a kormány tagjainak egy része megpróbálja kirekeszteni Szlovákia déli részét, leginkább a magyarok által is lakott községeket, az európai uniós alapok felhasználásából. Ez a diszkrimináció immár tetten érhető az oktatásügyi infrastruktúra javítására irányuló leadott projektek esetében. Felhívjuk a kormány és a felelős személyek figyelmét arra, hogy az ilyen kirekesztés nincs összhangban az Európai Unió politikájával és célkitűzéseivel.

Felszólítjuk a kormányt és annak miniszterelnökét, a szlovákiai értelmiséget, a szlovák társadalom demokratikusan gondolkodó széles rétegeit és a nemzetközi közvéleményt is, hogy emelje fel szavát e – csupán néhány politikusnak megfelelő – veszélyes jelenségek ellen. Próbáljunk közösen gátat vetni Szlovákiában a magyarellenességnek, az idegengyűlöletnek és az intoleranciának. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy az ilyen viselkedésforma mennyire ellentmond az Európai Unió elveinek és gyakorlatának, mennyire ellentmond az emberi méltóságnak és a józan észnek.

– Felvidék Ma, on, pog –