Szeptember 30-án, kedden, Szent Jeromos áldozópap, egyháztanító ünnepén tudományos szimpóziumra kerül sor a feketenyéki művelődési házban. A továbbképzést az Isten szaváról biblikusoknak, dogmatikusoknak, teológusoknak, papoknak, hitoktatóknak, a Szentírás iránt érdeklődő híveknek szervezi a hidaskürti plébános, Szlávik Antal.

A szimpózium védnöke Mons. Orosch János, a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynöke.

A szimpózium programja:
9:00 Szentmise a feketenyéki templomban
10:00-10:15 Mons. OROSCH János, püspök megnyitója és köszöntő beszéde
LUKOVICS István feketenyéki polgármester úr köszöntő szavai
10:15-10:45 SZLÁVIK Antal: A Dei Verbum zsinati konstitúció genezise
10:45-11:15 JÁGER Róbert: A Dei Verbum zsinati konstitúció bevezetője
11:15-11:30 Diszkusszió
11:30-11:45 Szünet
11:45-12:45 Prof. KRÁNITZ Mihály: A kinyilatkoztatás és annak továbbadás
12:45-13:00 Diszkusszió
13::00-14:00 Ebéd
14:00-14:30 Doc. Pavol FARKAS: Inšpirácia svätého Písma a jeho výklad [A Szentírás isteni sugalmazottsága és magyarázata]
14:30-15:00 KARAFFA János: Az Ószövetség
15:00 . 15:15 Diszkusszió
15:15-15:30 Szünet
15:30-16:00 Jáger Róbert: Az Újszövetség
16:00-16:30 Józsa Attila: A Szentírás az Egyház életében
16:30-16:45 Diszkusszió
16:45 Zárszó

Felkért előadóink
Ő Exc. Mons. OROSCH János püspök,
a Nagyszombati Főegyházmegye segédpüspöke, általános helynök

Főtiszt. Prof. ThDr. KRÁNITZ Mihály,
a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az Alapvető Hittan Tanszék tanszékvezető tanára

Főtiszt. Doc. ThDr. Pavol FARKAS, PhD.,
a pozsonyi Komenský Egyetem Cirill-Metód Hittudományi Karán
a Szentírástudományi Tanszék tanszékvezető tanára

Főtiszt. ThDr. KARAFFA János, PhD.,
a budapesti Sapientia Hittudományi Főiskolán a szentírástudomány tanára, a pozsonyi Komenský Egyetem Cirill-Metód Hittudományi Kara Besztercebánya-erdőbádonyi Teológiai Intézetének biblikus tanára

Főtiszt. ThBibLic. JÁGER Róbert,
biblikus, szentföldi idegenvezető, a Logos görög katolikus revue főszerkesztője

Főtiszt. ThLic. JÓZSA Attila,
a pozsonyi Komenský Egyetem Cirill-Metód Hittudományi Karán a liturgia tanára

Főtiszt. JCDr., PhDr., PaedDr. SZLÁVIK Antal, PhD.,
egyházi bíró, egyházi ügyvéd, az Esztergomi Hittudományi Főiskolán a kánonjog tanára

Felvidék Ma