A jelenlegi szlovák kormánykoalíciót a legkisebb kétség nélkül lehet nacionalistának nevezni. Ez már nem csupán a nemzetiek vezérének nacionalista gorombaságáról szól. Ez már a politika kormányfő általi nacionalizálásáról szól, aki számára a nacionalista feszültség fenntartása a mindinkább megnyilvánuló politikai munkamódszerévé válik, melynek célja a koalíció és a pártpreferencia megtartása – írja Ján K. Balázs, aki jegyzetét így folytatja: A modern baloldali politikától viszont, melyhez tartozónak vallja magát, mindez mérföldekre távol van, bár elmondható, hogy távol van tőle maga a kormányzás is az ilyen partnerekkel. Maďarič miniszter szerint a rosszabbodott kapcsolatokért Budapest és a Magyar Koalíció Pártja tehető felelőssé. A miniszter hazudik. Mégpedig azért, mert éppen az ő koalíciós partnere az, aki a hatalomra jutása után minden alkalommal goromba módon sértegeti a másik nemzetet és nemzetiséget. A kulturális miniszternek tudnia kellene, hogy a másik nemzetet vagy nemzetiséget, továbbá ismert történelmi személyiségeket sértő arrogáns kijelentéseknek semmi közük sem a kultúrához, sem pedig a politikai értelemben vett kultúrához. Már régóta mindenki számára tökéletesen világos lehet, hogy Ján S. állandó jelleggel más nemzetet és nemzetiséget gyaláz. Ez viszont az ő politikai munkamódszere,mely nélkül nem tudná a politikai túlélést megvalósítani.
A szomorú az egészben az, hogy a vulgarizmus, a gorombaság, az arrogáns sértegetés és a hazudozások ismét politikai teret kaptak nálunk és ráadásul még el is tűrik ezeket. Mivelhogy a kormányfő eltűri és támogatja a rosszat, mely etikai értelemben megtűrhetetlen, éppen ő az, akinek a legnagyobb a felelőssége az adott helyzetért.
A probléma ugyanakkor ennél szélesebb. A gyűlölet és a torzsalkodás felkorbácsolása mint politikusaink munkamódszere ugyanis a legalantasabb ösztönök elszabadulását váltja ki az alacsony intelligenciájú emberek között. A felszított feszültség az emberek közti kapcsolatokba is áttevődik, és megsemmisíti a társadalom törékeny etikai alapjait. És ezért is szükséges lenne, ha a széles közvélemény árja ellenállna ennek.
Ján K. Balázs lelkész, publicista