Újabb tematikus műhelyekre került sor az Ister-Granum Eurorégió önálló turisztikai desztinációs menedzsmentjének kialakítása céljából. Először Bélán gyűltek össze a régió hoteljeinek és wellnesslétesítményeinek képviselői, majd Kesztölcön találkoztak a borút meghatározó szereplői.

Szeptember 23-án az ötcsillagos minősítés előtt álló bélai kastélyban gyűltek össze az Ister-Granum Eurorégió jelentősebb szállásadói, wellnessszolgáltatói és az érintett polgármesterek, Esztergomból, Párkányból, Nagybörzsönyből, Visegrádról, Pilisszentkereszt-Dobogókőről, Béláról. Az összejövetel eredeti célja egy egészségturisztikai szövetség létrehozásának megvitatása volt, amely az eurorégió önálló turisztikai desztinációs menedzsmentszervezetéhez kapcsolódva tudja segíteni a Budapesttől függetlenedő, saját termékkínálattal rendelkező eurorégiós turisztikai térség érdekében tett erőfeszítéséket. Bár a műhely résztvevői között nem mindenben alakult ki egyetértés, a jelenlévők mindegyike üdvözölte az együttműködés feltételeinek megteremtését célzó kezdeményezést, és az együttes fellépést mindenki a továbbfejlődés alapjának nevezte. Az egészségturizmus helyett a konferenciaturizmust, valamint a látványos kiegészítő szolgáltatásokat több szakember is fontosabb szempontnak tartotta.

Az együttműködés mikéntjéről nem alakult ki konszenzus, ezért az Ister-Granum ügynökség vállalta egy konkrétabb szakmai anyag elkészítését, amelynek megvitatására újabb összejövetelt szerveznek október folyamán. A szakmai anyag másnap kiküldésre került, és már több potenciális partnerszervezet meg is fogalmazta véleményét azzal kapcsolatban.

Szeptember 24-én a kesztölci polgármesteri hivatalban borászok, borászati szakértők és polgármesterek részvételével került sor az Ister-Granum borút kialakítását célzó projekt összeállítását célzó műhelymunkára. Az eurorégió borlovagrendjének képviselői, valamint néhány érintett település polgármestere közösen alakította ki a javasolt pályázat tematikáját. Eszerint a benyújtandó pályázat egyrészt a borút minőségbiztosításához, másrészt infrastruktúrájának kialakításához, illetve a marketingtevékenységhez nyújtana segítséget. A kezdeményezés jól illeszkedik az esztergomi prímási kiemelt projekthez, valamint a LEADER-térség által benyújtott pályázathoz, ahol szintén kiemelt téma a borturizmus. Elhangzott az is, hogy az eurorégiós borút nem csak a hivatalos borvidéki településeket érinti majd, hanem azokat az ún. „háttértelepüléseket” is, amelyeken a borkultúrának komoly hagyományai vannak, és ahol ezért a borturizmus feltételei megteremthetőek.

Abban azonban minden jelenlévő egyetértett, hogy a borút pincéiben csak minőségi borokat kínálhatnak, hiszen ezáltal terjedhet el a jó híre az amúgy határon átnyúló jellegével kuriózumnak számító kezdeményezésnek.

Hídlap