Kopjafaavatással emlékeztek a Kassai Magyar Óvoda megalakulásának 55-ik évfordulójára.

Az óvoda igazgatónője, Balogh Valéria köszöntötte a meghívott vendégeket: a főpolgármester képviseletében Dr. Beckovát, az iskolaügyről Mgr. Jenníkovát, a Magyar Köztársaság kassai főkonzulját, Szerencsés Jánost , a magyar iskolák igazgatónőit: Máté Margitot és Matej Évát, Kolár Pétert, a Thália Színház igazgatóját, valamint a történelmi egyházak képviselétében Orémus Zoltán református esperest és Joachim Atya premontrei lelkipásztort.

Ezt követően az igazgatónő elmondta, hogy a Kassai Magyar Óvoda 1953. október 1j-én nyitotta meg kapuit Tarr László igazgató törekvése eredményeként és Niezgodszky Józsefné vezetésével. Az óvodai nevelői munka 38 gyermek számára kezdődött meg.
Ma 3 osztályban 70 gyermekkel 6 óvónő foglalkozik. Sok szülő talán nem méri fel annak a súlyát, hogy a kisgyermek az otthoni kellemes környezetből bekerül egy nevelői intézet szabályokra épülő mindennapi életébe, és az óvónő feladata megkönnyíteni az elszakadást, beilleszkedést. Ez csakis a szülők együttműködésével lehet sikeres.

Az igazgatónő beszéde után a kopjafa avatása következett, melyet a Bodrogköz Kultúrájáért Polgári Társulás ajándékozott az óvoda részére. A tölgyfából készült szobor alkotói: az emlékoszlop fő oldala ifjabb és idősebb Ladislav Staňo alkotása, mely az édesanya és a gyermek kapcsolatát jeleníti meg. Az eszmei mondanivalóra utaló idézetet:
„Örökségünk van, melyet át kell adnunk és hirdetnünk kell minden újonnan érkezőnek“ – Vasko József véste az emlékoszlopba.

Az oszlop hátoldala, az Életfa megjelenítése Gergely István kárpátaljai fafaragó alkotása.

Felvidék Ma, SZAKC Kassa, sv