Az apácaszakállasi református gyülekezet, lelkészük, Somogyi Alfréd kezdeményezésére, ruhagyűjtésbe kezdett a szociálisan hátrányos helyzetűek részére. Programjuk egyike a diakóniai program – szeretetszolgálat, amelyet már két éve sikeresen folytatnak.
A ruhagyűjtésbe és ennek szétosztásába nagy odaadással kapcsolódtak be a gyülekezet tagjai. Sok zsák telt meg gyermek- és felnőtt ruházattal, cipőkkel, takarókkal, ágyneművel, játékokkal.
Mivel tudják, hogy lelkészük szülőföldjén, a nógrádi régióban nagy a munkanélküliség, sok a szociálisan hátrányos helyzetű család, így úgy gondolták, juttatnak belőle a Fülek környéki falvakba is. Tavaly így jutottak el a zsákokba gyűjtött ruhák Sávolyba, Bolgáromba, ahol a helyi polgármesteri hivatalok nyújtottak segítséget a szállítmány lerakására és ingyenes szétosztására.
Idén októberben hasonló eseményre került sor. A Galsai Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatónője, Kómár Szilvia ügyesen megszervezte, hogy a galsai, a fülekkovácsi és a csomai alapiskolákba eljussanak a ruhás zsákok, majd pár nap alatt szét is osztották őket a rászorultaknak.
Az adományból részesülők hálás szívvel gondolnak az adományozókra.

Felvidék Ma, Erdős Márta