Szeptember 30-án szülővárosában, a felvidéki Aranyosmaróton ünnepelték Samassa József bíboros, egykori egri érsek születésének 180. évfordulóját.

Az ünnepi szentmisére zsúfolásig megtelt a város Szent Mihály-temploma. Ternyák Csaba egri érsekkel együtt koncelebrált Marián Chovanec nyitrai, valamint Štefan Sečka szepesváraljai segédpüspök, továbbá Pásztor Zoltán kassai érseki helynök. Ternyák Csaba érsek egy kelyhet ajándékozott az aranyosmaróti egyházközségnek.

Az egri érsek homíliájában megemlékezett tudós elődjéről, aki 39 éven át töltötte be az egri érseki széket, és akinek emléke még ma is elevenen él az egyházmegye papjai körében. Az anekdoták mellett tisztelettel emlegetik különösen élete utolsó napjait. Amikor 1912-ben közeledni érezte halálát, összehívta a város papságát, és beszédet intézett hozzájuk. Majd körmenetben vitték az érsekségre az Oltáriszentséget. A bíboros megáldozott, mindenkitől elbúcsúzott, és másnap, 84 éves korában meghalt.

Egri Főegyházmegye, Magyar Kurír