Az 1635. május 12-én Pázmány Péter esztergomi érsek által alapított nagyszombati egyetem 1635. november 13-án ünnepélyesen megnyitotta kapuit. Kezdetben csak hittudományi és bölcsészeti kar működött az egyetemen, majd 1667-ben jogi karral bővült. 1769-ben Mária Terézia – a királyi egyetem cím megadása mellett – orvosi fakultást is létesített Nagyszombaton. Az egyetem 1777-ben Budára, majd hét év múlva Pestre költözött. 1844-től a tanítás magyar nyelven folyik. 1921-ben a budapesti egyetemet Pázmány Péterről nevezték el, 1950-től viseli Eötvös Loránd nevét. 1957 után alakult ki a három karból álló tudományegyetem. 2000-től az ELTE szervezetébe integrálódott a Budapesti Tanítóképző és a budapesti gyógypedagógiai főiskola. Jelenleg nyolc karon folyik az oktatás: Állam- és Jogtudományi Kar, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Kar, Bölcsészettudományi Kar, Informatikai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, Társadalomtudományi Kar, Természettudományi Kar.

Mult-Kor