Több református gyülekezethez hasonlóan a bodrogszentesi egyházközség gyülekezeti házában is Bibliakiállítást szerveztek a Biblia Éve kapcsán.

A kiállítás különlegessége az volt, hogy a közel 100 Biblia nagy méretű, szemléletes, és minőségében is kiváló fotó-táblákon volt látható. A Bibliákon kívül, a magyarázó szövegeknek köszönhetően az egyes korok egyháztörténetét, és a Bibliák útját is megismerhették a látogatók. A tárlaton a következő kategóriákba besorolva voltak láthatóak a Bibliák: 1. A Biblia útja (az első fontosabb bibliafordítások); 2. Biblia a középkorban, A Magyar Biblia kiadásának előzményei (Biblia pauperum, Apor kódex); 3. A Biblia eredeti nyelvei – A reformáció korának bibliafordításai; 4. A teljes Biblia magyar nyelven (A Vizsolyi Biblia); 5. Neves bibliaolvasók és Bibliáik (I. Rákóczy György, Lorántffy Zsuzsanna); 6. Római katólikus, Evangélikus és zsidó bibliafordítások; 7. A XVII. századi bibliakiadások remekeiből – A magyar Biblia nyugati műhelyei; 8. Hazai Bibliakiadások XIX.-XXI. század; 9. Biblia minden nyelven I. (spanyol, finn, kínai, norvég, eszperantó stb.); 10. Biblia minden nyelven II. (tomahaq indián, arab, afrikai, biza-lala, török, kumi stb.
nyelvű bibliák); 11. Gyermek- és ifjúsági Bibliák, Apokrif iratok, Braille Biblia; 12. Képes Bibliák; 13. Bibliai segédkönyvek. A reprezentatív kiállítás megnyitása ünnepi Istentisztelettel kezdődött, ahol az Ige alapján szó volt a Biblia fontosságáról, az egyén és a család életében is. A kiállítás- és a Biblia éve kapcsán, a fiatalok szolgálatával, megemlékeztünk neves Biblia-fordítóinkról (Károlyi Gáspár és Szenczi Molnár Albert). Rövid előadás után három szavalat hangzott el: BŰTI Orsolya, Bódás János: Károli Gáspár emlékezete c. versét mondta el; Kis Kendi Dávid, Bódás János: A Zsoltáros prédikátor – Szenczi Molnár Albert emlékének c. versét szavalta; valamint Kulcsár Barbara, Túrmezei Erzsébet: Öreg Biblia c. versének elmondásával gazdagította a megemlékezést és a hálaadást. Az együttlét végén az egész gyülekezet egy szívvel énekelte a jól ismert éneket: „Nem hagyjuk el a Bibliát, Isten szent igéjét…” Az Istentisztelet után az egybegyűltek együttesen tekintették meg a kiállítást, melyet a község, és a környező települések érdeklődői is szép számmal látogattak. A kiállítás létrejöttéért legyen dicsőség az élő Istennek!

RÚ, 11/O8, szf