A KMKSZ elnöksége sajnálatosnak tartja a felvidéki magyarokat sújtó támadássorozatot. Annál is inkább, mivel az az Európai Unióhoz tartozó, magát demokratikusnak hirdető Szlovákiában történt.

A Szövetség elismeri és támogatja minden nép jogát saját önazonosságának teljességben történő megéléséhez, ami azonban nem lehet a többség privilégiuma, az a kisebbséget is ugyanúgy megilleti. Úgy véljük, hogy a 21. század Európájában nincs helye a sovinizmusnak, amely nem segíti, hanem éppenséggel hátráltatja a nemzeti lét valódi kiteljesedését, s rontja az európai népek békés együttélésének és együttmunkálkodásának esélyeit.

Különösen veszélyesek ezek a tendenciák az oktatásban, hiszen ahogyan azt Ukrajnában is megfigyelhetjük, azok épp a nemzetiségek jövőjének letéteményesét – az ifjúságot sújtják.

A KMKSZ ezért fontosnak tartja, hogy mind a szlovák, mind a magyar kormányzat mind pedig az Európai Unió, illetve az oda törekvő államok tegyenek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az elvakult gyűlölet sémái ne verhessenek gyökeret az országos és az európai reálpolitika terrénumán, s a kisebbségben élő népcsoportok is megkaphassák azokat az egyéni és kollektív jogokat, amelyek egyedüli garanciái a hosszú távú közös építkezésnek.

Ungvár, 2008. november 14.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöksége