Hosszú hónapok egyeztetéseit követően a héten végre megállapodás születhet a közös agrárpolitika állapotfelméréséről. A Parlamentben többek között szavaznak az iskolásoknak juttatandó ingyenes gyümölcsökről, a kékkártya-irányelvről, de szó esik majd a gazdasági válságról is.

2008. november 17., hétfő

Európai Parlament
A héten az EP plenáris ülést tart Strasbourgban. Az első ülésnapon – a keddi szavazást megelőzően – megvitatják az 10 éves eurózóna előtt álló kihívásokról szóló jelentést, valamint azt a határozatot, melyben a képviselők felszólítanák a Bizottságot a férfiak és a nők egyenlő bérezését biztosító jogszabályjavaslat benyújtására.

Európai Bizottság Brüsszelben a Bizottság által rendezett Termékbiztonsági Hét keretében az Európai Unió, az Egyesült Államok és Kína termékbiztonsággal foglalkozó vezetői találkoznak. Meglena Kuneva fogyasztóvédelemért felelős európai biztos, Nancy Nord, az Egyesült Államok Termékbiztonsági Bizottságának elnöke és Wei Chuanzhong, miniszter-helyettes megbeszélésnek fő témája, hogyan lehetne globális szinten biztosítani a termékek biztonságát.

Janez Potočnik, az Európai Bizottság kutatásokért felelős tagja európai közgazdászokkal, tudósokkal és üzletemberekkel tart eszmecserét a pénzügyi válság kutatásokra gyakorolt hatásairól, valamint arról, hogy a kutatás-fejlesztés hogyan tudna hozzájárulni a gazdaság élénkítéséhez.

2008. november 18., kedd

Tanács
A közös agrárpolitika állapotfelméréséről benyújtott bizottsági javaslat lesz a mezőgazdasági miniszterek kétnapos találkozójának fő témája. A Bizottság még 2008 májusában nyújtotta be javaslatát, melyről azóta a Mezőgazdasági és Halászati Tanács összes ülésén egyeztettek a szakminiszterek. Most várhatóan politikai megállapodás születik a kérdésben, habár heves viták várhatóak elsősorban a teljes szétválasztásról és a vidékfejlesztési támogatások arányának növeléséről.

Európai Parlament
A képviselők a plenáris ülésen megvitatják a szombati G20-csúcstalálkozó eredményeit valamint az Európai Bizottság 2009. évi munkatervét. Szavazásra mindkét kérdésről csak a decemberi plenáris ülésen kerül sor. Az EP tagjai szavaznak a kisiskolásoknak biztosítandó ingyenes gyümölcsadományokról, és a szerdai voksolást megelőzően vitáznak a közös agrárpolitika állapotfelméréséről szóló bizottsági javaslatról.

Európai Bizottság
A Bizottság „Foglalkoztatás Európában” címmel teszi közzé éves jelentését az európai munkaerő-piac helyzetéről, melynek középpontjában idén a mobilitás áll. Vladimir Spidla, a szociális ügyekért felelős európai biztos ennek kapcsán ismerteti a legfrissebb adatokat arról, hogy a több régi tagállam által bevezetett korlátozások hogyan befolyásolták a bolgár és román állampolgárok unión belüli mozgását. Az Európai Unióhoz 2007-ben csatlakozott két ország esetében idén ér véget a szabad munkavállalást korlátozó hétéves átmeneti időszak első szakasza.

2008. november 19., szerda

Európai Parlament
A plenáris ülés napirendjén a fejlődő országokkal kapcsolatos több kérdés is szerepel. A Tanács és a Bizottság képviselőinek jelenlétében határozatot fogadnak el a Kongói Demokratikus Köztárság keleti részén elharapódzó erőszakos cselekményekről, majd a másnapi határozathozatal előtt a magasan képzett Európán kívüliek munkavállalását megkönnyítő kék kártya irányelvről is vitáznak az EP tagjai.

A nap folyamán José Manuel Barroso számot ad Hans-Gert Pötteringnek, az Európai Parlament elnökének és az EP frakcióvezetőinek arról, milyen tervei vannak az Európai Bizottságnak a gazdaság élénkítésére.

A kultúrák közötti párbeszéd európai éve alkalmából felszólal Sir Jonathan Sacks, a Nemzetközösség főrabbija.

2008. november 20., csütörtök

Tanács
Többéves előkészítés után megkezdi próbaüzemét az EUROPEANA digitális könyvtár, mely – az EU anyagi támogatásával – kezdetben kétmillió európai művészeti alkotáshoz (könyvek, folyóiratok, filmek, archív dokumentumok, képzőművészeti alkotások, építészeti és régészeti emlékek) digitalizált változatához biztosít hozzáférést. A próbaüzem előreláthatólag 2010-ig tart, amikorra a digitális könyvtárban tárolt alkotások száma eléri a célként megjelölt tízmilliót. Az esemény alkalmából az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Tanács következtetést fogad el a digitalizáció fontosságáról, valamint az internetes szerzői jogsértések visszaszorításának szükségességéről.

Európai Parlament
Az energiapolitika lesz a témája annak a közös parlamenti ülésének, melyen az Európai Parlament és a tagállamok törvényhozásainak képviselői vesznek részt.

Vítor Manuel da Silva Caldeira, az Európai Számvevőszék elnöke ismerteti a képviselőkkel az uniós pénzek 2007-es felhasználásáról készült jelentést. A múlt héten közzétett dokumentum több szabálytalanságot is feltárt a strukturális alapokból kifizetett összegek kapcsán.

Európai Bizottság
Az északi-sarki térséggel kapcsolatos uniós politika megteremtését célozza meg a közlemény, melyet Benita Ferrero-Waldner külügyi és Joe Borg halászati biztosok ismeretnek. Egy közös Arktisz-politika segítséget jelenthetne az unió tengerészeti politikájának érvényesítéséhez is. A Bizottság javaslatának középpontjában az Északi-sark környezetének megóvása és az ott lévő erőforrások fenntartható felhasználása állnak.

2008. november 21., péntek

Tanács
A Gazdasági és Pénzügyek Tanácsa – a Parlamenttel és a Bizottsággal való egyeztetést követően – második olvasatban megtárgyalja az EU jövő évi költségvetését.

Európai Bizottság
A Bizottság a nyelvtanulás európai helyzetéről tesz közzé jelentést.

EUvonal