A Nyitrai Kerület Tanügyi Hivatala értékelte a Nyitra megyében működő oktatási intézmények 2007/2008-as iskolaév-eredményeit, függetlenül a fenntartótól.

A kerületben összesen 95 középiskola van, s az értékeléskor három kategóriát, a gimnáziumok, a szakközépiskolák, illetve a szakmunkásképzők csoportját vizsgálták. Büszkeséggel töltheti el a komáromiakat, hogy az első helyen a Selye János Gimnázium végzett.
Andruskó Imre igazgató reagálása: “Nagyon örülünk az első helyezésnek, s az eredmény kollégáim jó munkáját dicséri. A 26 gimnáziumból 261 ponttal lettünk a legjobbak, a második helyezett 186 pontot szerzett, s ez is jelzi, hogy megnyerő fölénnyel győztünk. Az összesítésben, tehát a 95 iskola rangsorolásában is az előkelő első helyet vívtuk ki magunknak. Ez is azt bizonyítja, hogy az anyanyelven megszerzett tudás tartós és versenyképes, s nem csupán a szlovákiai, hanem az európai, nemzetközi munkapiacon is.
Sokéves tapasztalat mondatja velem: érdemes anyanyelvünkön tanulni, hiszen ahogy a jó eredmények is igazolják, nem napszámosokat, hanem részvényeseket nevelünk Szlovákiában. Ezek az eredmények egyébként nem csupán egy tantárgynak köszönhetőek, valamennyi, a gimnáziumban oktatott tantárgy „kivette részét“ e szép eredményből. S tudni kell azt is, hogy a Magyarországon megrendezett megmérettetés eredményeit, melyek során pedig sok esetben országos helyezést értünk el, nem számították be az értékelésbe. Legnagyobb sikereink közé sorolható a németországi nemzetközi olimpián kivívott elismerés, ahol a három tagú csapat tagjaként Deák Katalin képviselte szülőföldünket. E kiváló helyezések feljogosítanak bennünket arra, hogy a 2009/2010-es tanévben újraindítsuk a nyolcéves képzési formát. Ám ezúttal, ellentétben a régi gyakorlattal, nem a negyedik, hanem az ötödik osztály elvégzése után jönnek majd a diákok. Előnyt jelent az is, hogy az új oktatási törvény értelmében két idegen nyelvet kell elsajátítaniuk a diákoknak: az egyiket közép, a másodikat pedig magas szinten.
Szülőként is bízom ebben az oktatási formában, ötödikes gyermekeim is egy jó iskolában folytathatják majd tanulmányaikat. Szülőként, igazgatóként is arra kérem a kedves szülőket, hogy gyermeküket írassák a négy komáromi magyar iskola valamelyikébe, hiszen mind a négy intézmény tanári kara jól, becsületesen végzi dolgát, ne fosszák meg csemetéiket az anyanyelven folyó oktatás lehetőségétől, hiszen kultúránk, hagyományaink őrzése, ápolása közös feladatunk”.

Komáromi Lapok