Ógyallán, a Feszty-hét keretében emlékeztek meg arról, hogy két évvel ezelőtt a város magyar tannyelvű alapiskolája hivatalosan is felvette Feszty Árpád nevét. A Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda igazgatósága ebből az alkalomból egész héten át tartó rendezvénysorozatot szervezett.

Hétfőn a program keretében volt író –olvasó találkozót Récka Bögi Adriannával, valamint az 1-2. évfolyam részére sportdélután.
Kedden rendhagyó történelemórára került sor Kovács Csomor Endrével, majd megnyitották a rajzkiállítást és a sportdélutánt. Szerdán „Feszty és szülőföldje „címmel műveltségi vetélkedőre került sor Vrábel Sándor pedagógus vezetésével. Az I. Feszty –műveltségi vetélkedőn részt vettek a dél-komáromi testvériskola diákjai is. Csütörtökön „Karácsonyváró” keretében kézműves foglalkozásokon bizonyították tehetségüket a tanulók.
Pénteken került sor a Feszty-hét záróünnepélyére, amelyen megjelent a  dél-komáromi Feszty Árpád Általános Iskola küldöttsége, Horváth Árpád igazgató vezetésével, Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke, Zemko Margit, Ógyalla polgármestere, a városi hivatal vezetője, a Közös Iskolaügyi Hivatal képviselője, Kocskovics Gabriella, Basternák László megyei képviselő és Feszty Piroska, a Feszty család képviselője.
Az iskola csalogánya, Belán Dóra, aki Vas Lajos Népzenei Szövetség által meghirdetett VII. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjében, Budapesten a gyermek és ifjúság kategóriában Vass Lajos Nagydíjat és Iparművészeti Különdíjat vehetett át 2008. november 8-án, egy palóc népdallal kedveskedett, majd Lacza Nóra igazgatóhelyettes köszöntötte a vendégeket. Beszédében elmondta, hogy amikor az ember értelmes, eredményes, élvezetes tevékenységet végez, úgy tűnik, gyorsabban múlik az idő. ”Egy éve annak, hogy iskolánkon, a Feszty Árpád Alapiskolában és Óvodában megrendeztük az I. Feszty-hetet, melynek legjelentősebb eseményei a Feszty-díjak átadása és a testvérkapcsolati szerződés aláírása a dél-komáromi Feszty Árpád Általános Iskolával volt. Még fel sem ocsúdtunk az élmények soraiból, és máris az év egyik legvarázslatosabb ünnepébe csöppentünk, a karácsonyba. A II. Feszty-hét záróünnepségén logót, iskolai címert is avatunk, kiosztjuk a Feszty-díjakat és emlékezünk az eltelt egy évre, természetesen Feszty Árpádra a névadóra is”.
Elsőként Darázs Eszter és Markuss Gabriella összeállításukban az iskola névadójára emlékeztek, majd az alapiskola és óvoda tanulói kultúrműsorral köszöntötték a részvevőket. Az iskola igazgatója ünnepi beszédében elmondta, emlékezni, ünnepelni minden ember számára fontos, hogy érzelmileg gazdagabbak legyünk, hogy tudjuk mi a kötelességünk és hová tartozunk, hogy legyen célunk és jövőnk. Az emberi szeretet végtelen megnyilvánulása a közös ünneplés öröme. A hagyományos, megszokott iskolai munka mellett az új tanévtől, új kihívásokkal kell szembenézni, az EU-s követelményeknek megfelelni. Iskolai –pedagógiai programot kell kidolgozni, ami a kompetencia alapú oktatást –nevelést tartalmazza. Jelenleg még csak az 1.- 5. évfolyamra. A sok közös munka folyamán igyekeznek kialakítani az iskola egyediségéből adódó, egyedi arculatát és küldetésnyilatkozatot fogadtak el, amelyben leírták, tanulóik különböző szokásokkal, kultúrával és hagyományokkal rendelkeznek, ezért az iskola értéke és feladata az egységes sokszínű iskolai kultúra kialakítása, egymás elfogadása. Humánus, demokratikus, családis légkörben fejlesztik a tanulók képességeit, készségeit, tudását. Az iskola nyitott kapui lehetővé teszik a szülők számára a nevelési –oktatási folyamat személyes megfigyelését és a hatékony diák –pedagógus –szülő eredményes kapcsolat ápolását. Azt szeretnék elérni, hogy tanulóik száma egyre emelkedjen, folyamatosan kiegyenlítődjön a helyi konkurens iskola diáklétszámával. Továbbá azt, hogy diákjaik gyermekei is az ő iskolájukat válasszák. A sikeres jövő érdekében a tanulóikat olyan képességekkel, készségekkel és jártasságokkal látják el, melyek segítik őket az önmegvalósításban, a sikeres továbbtanulásban, életük megélésében. Igyekeznek megfelelni az elvárásoknak, hogy a fejlődés szikráját lángra sikerül lobbantani a fejlődő gyermekek lelkében, ezzel méltóak lesznek az iskola, a város és Feszty Árpád hagyatékának.
Az iskola igazgatójának ünnepi beszédét követte az iskola logójának (emblémájának) leleplezése, bemutatása, Feszty Piroska és az iskola igazgatója segítségével. Lacza Eleonóra bemutatta a Darázs Rozália szobrászművésznő terve alapján készült emblémát, amely a Feszty család és Ógyalla városának címeréből kiindulva született meg. Feszty pajzsának egyszerűsített változatából ágaznak ki a levelek, bimbók és a kivirágozott tulipán. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy az iskola a Feszty-hagyományokat ápolja, erre épít, ebből növekszik. A levelek utalás a könyv lapjaira, a miből a tudásunkat gyarapítjuk. A bimbók jelképezik az óvodásokat, kisiskolásokat, a tulipán pedig a felső tagozatos diákokat. Színezetében pedig követi a Feszty család és a város címerét, melyben a kék és a sárga (arany) színek dominálnak. Ezt követte a Feszty Díjak átadása.

Az iskola igazgatóságától az idei év eredményei alapján a következő tanulók kapták a díjat:

 • 2008 as évben a Feszty-díjat a sport kategóriában Gerencséri Patriknak ítéltük oda
  Patrik sikeresen képviselte iskoláját és szülővárosát számos járási és megyei atlétikai versenyen.
 • Feszty-díjas a művészetek kategóriában Markuss Gabriella
  Gabika sikeres népdalénekesünk, szavalónk, néptáncosunk, aki iskolánk hírnevének öregbítéséhez nagyban hozzájárult ebben az évben.
 • Feszty-díjas a természettudomány kategóriában Szalay Patrik.
  Patrik érdeklődési köre  több természettudományi ágazatot is magába ölel. Iskoláját és tudását főként biológiában és kémiában elért sikereivel prezentálta.
 • Feszty-díjas a társadalomtudomány kategóriában Jókai Anikó.
  Anikó a magyar nyelv és a történelem jó ismerője. Számos hagyományőrző verseny, diákkutatás sikeres résztvevője.
 • Ebben a tanévben először kerül átadásra a Feszty-díj a legsikeresebb alsó tagozatos kategóriában. Ezt a díjat 2008-ban Pastorek Cynthia Éva kapja, aki már fiatal kora ellenére is elismerést érdemel az éneklésben elért eredményeiért.
 • 2008 ban a Feszty Fődíjat a Feszty Árpád AI és Óvoda Delán Dóra 8. osztályos tanulónak ítélte oda.
  Dóra jó magaviseletű, kitűnő tanulmágyi eredményeket elért tanuló , sokrétű tehetség , matematikai, földrajzi és hagyományőrző versenyek sikeres résztvevője, a Bellő Konkoly Thege gyermeknéptánccsoport oszlopos tagja , de kitűnik a megyei szavalóversenyek versenyzői közül is. Legnagyobb sikereit ez évben mégis a énekversenyeken érte el. Dóra Bíborpiros Széprózsa Díjas, Szlovák Csalogány Népdalverseny Döntős és Vass Lajos Nagydíjas népdalénekes.
 • Az „Év pedagógusa” Lacza Eleonóra lett.

A hozzászólásokat és a zárszót követően a megjelent vendégek megtekintették az iskola tanulóinak alkotásaiból készült rajzkiállítást, a karácsonyi díszeket a Feszty –szobában.

Felvidék Ma, -miriák- (A szerző felvételei)
Beküldte: SZAKC Komárom

A Feszty-hét záróünnepségén zsúfolásig megtelt az iskola folyosója

A kultúrműsorban fellépett a Bellő Konkoly-Thege Néptánccsoport

Az „Év pedagógusa ebben az évben Lacza Nóra lett, akinek Feszty Piroska és Dibusz János igazgató gratulált

Feszty –díjasok 2008

Leleplezték az iskola új emblémáját, mely Darázs Rozália szobrászművésznő terve alapján készült

Zemko Margit és az Ógyallai Városi Hivatal vezetője megkoszorúzták Feszty Árpád szobrát