A magyarországi Tótkomlóson 2008. december 10-én kétnyelvűekre, magyarra és szlovákra cserélték az utcanévtáblákat és intézményeket jelölő táblákat.
Az ünnepségen jelen volt Németh Zsolt, a Fidesz képviselője, Sztakó József, Tótkomlós polgármestere és Ján Süli, szlovák főkonzul is.

A magyar és szlovák nyelvű táblákat bemutató ünnepségen Németh Zsolt az Országgyűlés külügyi és határon túli magyarok bizottságának elnöke hangsúlyozta: példaértékű a kezdeményezés, a kisebbségi kérdés nem lehet diplomáciai kérdés, csak emberi jogi.
Állampolgári jogon kell a kisebbségekkel bánni, nem pedig azt figyelve, hogy a másik országban hogyan bánnak a kisebbséggel, ezt a kérdés nem lehet patikamérlegen mérni. Ennek alapját a kölcsönös tisztelet adja, mely a békés-megyei szlovákok által lakott településen megvalósult. Miközben Szlovákia és Magyarország között feszültség van, akkor Szlovenszki Komlóson, a magyarországi szlovákok egyik fellegvárán megmutatják hogyan kellene élni és gondolkodni a kisebbségekről – hangsúlyozta a politikus. “A magyar-szlovák viszonynak a kölcsönös tiszteleten kell alapulnia. Helyi szintről indulva mindig könnyebb ezt az elvet betartani, mint fentről lefelé. A település lakói úgy tisztelegnek az alapító atyák, a szlovák ősök emléke előtt, hogy a kétnyelvűséget a gyakorlatban űzik. Amíg Szlovákiában szítják a feszültségeket, addig Tótkomlóson őrzik, ápolják a hagyományokat. A különbség nem ad okot a gyűlöletre, ezen a vidéken megvalósul a békés együttélés.” – mondta Németh Zsolt.

A város fideszes polgármestere, Sztakó József az ünnepségen azt hangsúlyozta: a településen jövő tavaszig kétnyelvűre cserélik az összes utca és intézmény címertábláját, valamint pótolják a hiányzó házszámtáblákat, és egységesítik a polgármesteri hivatal információs tábláit is. Ezzel segítik az identitás tudat megőrzését, a hatóságok és az egészségügyi szolgáltatók munkáját, illetve a várost nem ismerők tájékozódását – fejtette ki a település első embere.

Ján Süli szlovák főkonzul is példaértékűnek tartja a Békés-megyei város kezdeményezését, amelyhez hasonlót szerinte másutt is meg kéne valósítani.

A kétnyelvű Tótkomlóst hat és fél ezren lakják, a szlovák ősök a VIII. században telepedtek le a Dél-Alföldön. A békés-megyei település 1993-tól visel városi címet, ami annak köszönhető, hogy a mezőgazdasági jellegű település vagyona, műveltsége egyre gyarapodott.

Felvidék Ma