A parlament oktatásügyi bizottsága támogatta a közoktatási törvény újbóli megszavazását. A nemzetiségi iskoláknak szánt tankönyvek földrajzinév-használatát szabályozó rendelkezést a köztársasági elnök megvétózta, a parlament szakbizottsága viszont mai ülésén az ellenzék és a Smer képviselőinek szavazatával újbóli elfogadásra javasolta a plénumnak.

A decemberben jóváhagyott módosítás szerint a kisebbségek nyelvén írt tankönyvekben első helyen anyanyelven, azt követően pedig szlovákul szerepelnek a földrajzi és helységnevek.

Amennyiben a tervezetet az államfő elutasítása után a parlament ismét jóváhagyja, a javaslat 2009. április elsején lép életbe. Szigeti László a Magyar Koalíció Pártja képviselője, volt oktatási miniszter szerint a képviselők többsége támogatta a törvényjavaslatot. A Szlovák Nemzeti Párt képviselője ellene szavazott, a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom tartózkodott. Pavol Paška parlamenti elnök kifejezte reményét, hogy a törvényhozás a februári ülésen ismételten elfogadja a javaslatot.

Felvidék Ma, Pátria, ngyr