Még az elmúlt év szeptemberében választották meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház új tisztségviselőit: a zsinat tagjait, annak elnökségét és döntöttek a püspök személyét illetően is. A választási törvény értelmében a megválasztott tisztségviselők január elsején foglalták el hivatalukat. Így Erdélyi Géza püspök helyébe Fazekas László 48 éves komáromi lelkipásztor, az előző hatéves ciklus püspökhelyettese lépett, akit a presbitériumok nagy többséggel választottak meg ebbe tisztségbe. Az egyház vezetősége ünnepélyes beiktatásának időpontját Fazekas László püspök most hozta nyilvánosságra. Erre egy hónap múlva, február 14-én, szombaton, pontosan déli tizenkét órakor kerül sor a komáromi református templomban.
Az ünnepi ülés istentisztelettel kezdődik és a zsinati elnökségnek a beiktatásával folytatódik. Fazekas László püspök ezzel kapcsolatban, hogy miért nem püspökbeiktatásként hirdették meg a február 14-ei ünnepi alkalmat, elmondta: azért mert hangsúlyt szeretnének adni annak, hogy a református egyházat a hattagú elnökség vezeti közösen, nem pedig egyedül a püspök.
A református egyház törvénye szerint a zsinat tagjai előtt kerül sor a püspök és két helyettesének – Géresi Róbertnek és Marián Hamarinak, valamint a főgondnoknak, Fekete Vincének és szintén két helyettesének, Porubán Ferencnek és Ján Marcinčáknak az eskütételére.
A hattagú zsinati vezetőség beiktatására meghívták a Kárpát-medencei református egyházak püspökeit is. Fazekas Lászlót a református egyház élén tizenkét évig álló Erdélyi Géza püspök iktatja be tisztségébe. Géresi Róbert püspökhelyettes ezzel kapcsolatban elmondta, ezt a megoldást találták a legmegfelelőbbnek, hogy az előző püspök kezéből vegye át a hivatalt az új püspök, mintegy jelezve ezzel  azt, hogy az utód folytatni kívánja az elődje által megkezdett munkát.

Felvidék Ma, sk