Miloš Zeman, egykori cseh miniszterelnök, a Cseh Szociáldemokrata Párt elnöke a magyarellenességéről közismert Ján Slotát, a Szlovák Nemzeti Párt elnökét egy pszichiátriai klinika pácienséhez hasonlította, Bernd Posselt, a bajor Keresztény Szociális Unió (CSU) európai képviselője, a Páneurópai Unió elnökségi tagja, pedig elmezavarban szenvedőnek jellemezte.

A két neves politikus arra ösztönzött bennünket, hogy több szlovák pszichológus részvételével megvitassuk Ján Slota személyiségét. A beszélgetés sokat mondó tartalma többet érdemel annál, hogy csak egy szűk nyilvánosság előtt váljon ismerté, ezért úgy döntöttünk, hogy az elhangzottakat ellenszolgáltatás nélkül publikálásra ajánljuk.

Íme a beszélgetés eredménye:

– Azt hiszem, leszögezhetjük, hogy Ján Slota durva stílusát, melyben nyíltan felvállalja a magyarokkal kapcsolatos szélsőséges nézeteit, a szlovák értelmiségiek túlnyomó többsége nem tartja kívánatos viselkedésnek, elítéli, attól elhatárolódik. Ezzel szemben többnyire az egyszerűbb, alacsonyabb szinten iskolázott emberek azok, akik a megnyilvánulásai befogadására fogékonyságot mutatnak.

– Az én véleményem szerint a sok esetben nyomdafestéket nem tűrő viselkedési stílusa nem csak a magyaroknak szól, hanem személyiségének sajátja, tartós jellemvonása. Közismert, hogy 17 éves korában barátaival együtt az akkori Csehszlovákia területéről Ausztriába szökött, ahol köztörvényes bűncselekményeket követett el, gépkocsikat tört fel, Csehszlovákia területén, pedig üzleteket fosztott ki. Az antiszociális viselkedésre való fogékonysága tehát már kora gyerekkorában megalapozódott abban a bűnözői, deviáns viselkedésű, jórészt egykorú fiatalokból álló társaságban, melyhez tartozott. Ez a kor már belenyúlt a felnőtté válás időszakába is, így az általa elkövetett bűncselekményeket semmiképpen nem tekinthetjük csak serdülőkori csínytevésnek. Az egykori csehszlovák titkosszolgálatok adatainak nyilvánosságra kerülése is alátámasztja Slota kóros irányú, pszichopátiás személyiségfejlődését. A kriminalisztikai elméletek, de sokkal inkább a bűnözőkkel, és büntetett előéletűekkel folytatott sokéves követéses vizsgálatok és annak tapasztalatai mutatják azt, hogy a korai életszakaszban jelentkező szélsőségesen deviáns, társadalomellenes cselekvések folyománya lehet az élet későbbi szakaszában és más területén is jelentkező agresszív viselkedés. Ezen tovább ront a túlzott mértékű alkoholfogyasztás, vagy egyéb szenvedélyfüggőség, mely gyakorta jellemző az ilyen személyiségű emberekre. Az alkohol feszültségoldó hatása révén feloldja a gátakat, az önkontroll funkciók fellazulnak, az agresszív szándék még inkább előtérbe kerül. Az ilyen ember már nem ura viselkedésének, és nehezen lehet ebben őt megfékezni. A bűnözést, a vulgarizmust, a verbális agressziót, a túlzott mértékű alkoholfogyasztást, a bűnelkövetők jelentős részénél megtaláljuk.

– Jan Slota káromkodásairól, iszákos életviteléről is sokat lehet a szlovák lapokban olvasni, és ő maga sem tagadja, hogy néha túllépi az egészséges mértéket. Az ital hatására agresszívvé válik, elveszíti a kontrollt a viselkedése felett, megnyilvánulásai kimerítik a verbális agresszió legtöbb formáját, szitkozódik, káromkodik, másokat sértő vulgáris kijelentéseket tesz.

– Slotában valóban megtalálható a bűnözésre való hajlam. A bűncselekmény elkövetése a társadalmi együttélés szabályainak be nem tartását, megsértését jelenti. Ezzel kapcsolatban, a PLUS 7 DNÍ hetilap egyik 2008 évi számában nagyon pontos információkat tett közzé Ján Slota elmúlt évi vagyonbevallásáról és a vásárlásairól. Eszerint több mint 800 ezer SK (6.5 millió Ft) jövedelem mellett 2007-ben luxus jacht, repülő és nagy értékű személygépkocsi került a nevére, ami összesen körülbelül 24 millió SK (200 millió Ft). Emellett kifejezetten költekező életvitelt folytat, ami szintén jelentős pénzfedezetet igényel. A számok önmagukért beszélnek.

– Lehetséges, hogy költekezése mögött magánéleti gondok állnak. Slota jelenleg harmadik házasságában él, felesége nála csaknem 30 évvel fiatalabb, dekoratív, intelligens hölgy. Az ilyen jelentős korkülönbség nagy terhet ró egy kapcsolatra, az idősebb félben előidézhet egyfajta kompenzációs igényt, mely az idő múlásával fokozódhat. Az idősebb fél úgy érezheti, csak oly módon tud vonzó partner maradni, ha fiatal párjának minden igényét, kívánságát kielégíti. Ez sok energiát, és folyamatos befektetést igényel, akár fizikailag, akár anyagilag. Slota luxus költekezése ezzel is magyarázható. Emellett azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy sok kudarcélményt hoz előző sikertelen kapcsolataiból. Ez még inkább arra sarkallja, jelenlegi házasságában bizonyítson, akár túlzott mértékben is. Az, hogy mennyire lesz eredményes hosszú távon ezzel a taktikával, a fiatal, dekoratív feleségét meg tudja-e tartani, természetesen az idő mutatja meg, de a frusztráció jelei már most is érzékelhetőek. Szűk körben közismert, hogy felesége egyre kevésbé tudja tolerálni részeges kilengéseit, mert az ital hatására előtörő agresszivitása családi körben is nyilvánvalóan megjelenik.

– Talán kevésbé közismert, hogy első felesége magyar nemzetiségű volt. Ez a rövid ideig tartó, kudarccal végződő, sikertelen házassága, a jelek, és a tények ismeretében mindenképpen befolyásolhatta a magyarellenességét. Több lehetséges magyarázat is elképzelhető. Számomra érdekes az a tény is, vajon mi késztethette őt arra, hogy ilyen beállítódással egy magyar nőt vegyen feleségül. Ha ennyire idegengyűlölő, akkor ezt semmiképp nem tette volna. Ez is azt erősíti, hogy Slota nem egy tudatos viselkedésű ember, sokkal inkább az érzelmei vezérlik, aki kudarcok esetén – mert egy válás még akkor is az, ha ő ezt nem így gondolja, vagy nem ismeri el – még szeretteire sincs tekintettel. Közismert dolog, hogy ha valamiben nem járunk sikerrel, akkor utána annak a dolognak a jelentőségét megkérdőjelezzük, a fontosságát leértékeljük. De csak abban az esetben járunk így el, ha a saját felelősségünkkel nem vagyunk tisztában, illetve környezetünket hibáztatjuk. Egy agresszív ember ilyenkor támadólag lép fel, nem kímélve a környezetét, esetleg a múlt emlékeit sem. Magyarellenességében úgy gondolom ez mindenképp szerepet játszik Feltehetően ő olyan ember, aki nem tudja elviselni, ha kudarcot vall, a párkapcsolati kudarcait is rosszul viseli, nehezen dolgozza fel, mert nem látja benne a saját felelősségét. Ez jelentős gátja lehet a további sikeres kapcsolatainak is, hiszen hibáit ismétli. A nőkkel való kapcsolatában kimutatható az irányítás igénye, a férfias dominanciája, hogy uralkodni akar a környezetén, és ha nem az elképzelése szerint alakulnak a dolgok, hirtelen, robbanásszerű, agresszióval reagál, ellenségesen lép fel.

– Igen, Igen. Figyelemre méltó hogyan alakult kapcsolata az SNS második emberével. Anna Belousovová vonzó külsejű, ráadásul Slotánál jóval intelligensebb, így valóban érdekes a kapcsolatuk. A múltban a párt kettészakadt a kettejük közötti rossz viszony következtében. Slota stílusához hűen nem bánt kesztyűs kézzel a csinos Belousovovával sem, faragatlan kijelentésekkel illette. A nők egy része megretten ettől a stílustól, de akadnak olyanok is, akik ebben az erőt, a férfiasságot látják, és vonzónak találják. Sok nő vágyik arra, hogy erős férfi legyen mellette, arra vágynak, hogy elkápráztassák őket, és emiatt az agressziót sokszor félreértelmezik. Az agresszív típusú emberek nehezen késleltetik a vágyaikat, és így van ezzel Slota is, ha azonnal nem kap viszonzást, akkor szexuális vonzalmát agresszióval kompenzálja. Támad, erőszakos lesz, birtokolni akar. Ezzel szemben nehéz védekezni, és ha látja a védekezésképtelenséget másokban, akkor tud már kedvesebben közelíteni. Mintegy ragadozó, amely még játszik kicsit az áldozatával. Amikor már porig alázta a nőt hirtelen nyájas, szeretetteljes pózt ölt magára. Elképzelhető, hogy ez vezetett eredményre Belousovovánál, amit alátámaszt a kettészakadt párt sikeres újraegyesítése és az azóta is fennálló kiegyensúlyozott kapcsolatuk. Nyilvános fellépéseik alkalmával elég a viselkedési jegyeiket figyelemmel kísérni….

A szakvélemények alátámasztják a cseh és német politikusok értékelését: Ján Slota a Szlovák Nemzeti Párt elnöke, Robert Fico jobbkeze egy pszichiátriai eset. A kérdés csak az, kinek nagyobb a felelőssége a szlovák-magyar kapcsolatokban kialakult feszültségért. Az elmezavarban szenvedő Ján Slotának, vagy Robert Fico kormányfőnek, aki őt kormánykoalíciós partnerül fogadta, és ezzel lehetővé tette, hogy egy elmezavarban szenvedő, nőfaló, fehérgalléros bűnöző, meghatározó politikusként szórja gyalázkodásait.

gondola.hu

Kapcsolódó cikk:

SME: Slota a “ló nélküli bohóc”