Befejeződtek az alapiskolai beiratkozások Komáromban. A városban három magyar és három szlovák városi fenntartású alapiskola működik és egy magyar tanítási nyelvű egyházi alapiskola, a Marianum.

Az első osztályokba beíratott gyermekek száma 334, ebből a magyar iskolákba 211-en jelentkeztek, ami a tavalyi évhez viszonyítva emelkedést jelentett. Átlagosan minden magyar iskolában megnövekedett idén a jelentkezők száma, ami arról is tanúskodik, hogy egyre több szülő tartja fontosnak az anyanyelven történő oktatást. A legnagyobb növekedést az Eötvös utcai alapiskola könyvelheti el, ahol majdnem megkétszereződőtt a jelentkezők száma. A Munka utcai alapiskola is jelentős létszámemeléssel találkozott a beiratkozás során. A legtöbb elsős viszont a Jókai Mór alapiskola padjait koptatja majd az új tanévben. A szlovák iskolákba 123 gyermeket írattak be szüleik. Két iskolában növekedett a beíratottak száma, míg a Határőr utcai iskolában felére csökkent az érdeklődés, csupán 12 tanuló iratkozott be. Ez az alacsony létszám megnehezíti az iskola életét, tovább csökkenhetnek az iskola rendelkezésére álló anyagi források. Ezeknek hiánya már a mostani tanévben is megmutatkozott, az üzemeltetési költségek fedezésére rendkívüli pénzügyi segítségre szorult.
A beiratkozás eredményei nem véglegesek. Minden évben akadnak olyan szülők, akik a beiratkozási határidő után jelentik be gyermeküket a kívánt iskolába, vagy pedagógiai-pszichológiai okokból halasztást kérnek számára. A végleges létszámot módosítja továbbá a beköltöző, illetve az elköltöző családok száma is.

Felvidék Ma, SZAKC Komárom, U.B.