Egy éve, 2008. február 14-én XVI. Benedek pápa aláírásával Tomko bíboros ismertette az új egyházmegyei felosztást. Ami a szlovák híveknek öröm volt, az a felvidéki magyarok nagy többségének bánat és kétségbeesés.

Az új egyházmegyék kialakításával az eddigieket függőleges irányba felszabdalták, ezáltal a felvidéki magyar katolikusokat több egyházmegyébe sorolták, ahol kisebbségbe kerültek. Számos plébánia szűnt meg, vagy magyar pap híján – mivel a régi, aki ellátta, más egyházmegyéből járt át kisegíteni – szlovákot helyeztek oda. A papneveldékbe egyenlőtlen arányban osztódtak el a kispapok.

Az új egyházmegyei felosztást szomorú szívvel szemlélték a felvidéki magyar katolikusok lelkipásztorai és hívei is. A többségük ugyanis egy magyar püspök kinevezésében reménykedett. Ez nem valósult meg.

A magyar nemzetiségű katolikus hívek és lelkipásztoraik kezdeményezését felkarolva 3 felvidéki magyar civil szervezet nyílt levélben reagált a Szlovák Püspökkari Konferencia által kihirdetett február 14-ei egyházmegyei felosztásra. A Pázmaneum Polgári Társulás, a Mécs László Társulás és a Jó Pásztor Alapítvány által írt nyílt levelet először a Szlovák Püspökkari Konferenciának, a megyéspüspököknek és az Apostoli Nunciatúrának küldték meg. Később aláírásgyűjtésbe kezdtek, aminek eredménye, hogy két hónap alatt 25 000 aláírás jött össze.
Leghevesebb ellenzője a Remény katolikus hetilap főszerkesztője volt, aki elhamarkodottnak ítélte meg a Nyílt levél íróinak reakcióját és elítélte azt.
Az egyházmegyei felosztást követően és a Nyílt levél tartalmának valós meglátásai után a szlovák püspökök engedményeket tettek, de a magyar püspök kinevezése még a mai napig is várat magára. Remény nincs rá, hiszen állandóan támadják azokat, akik megemlítik ennek fontosságát. Az ún. püspöki helynökök kinevezésével oldották meg az új helyzetet a szlovák püspökök. Ebből Nyitrán szlovák ajkú került kinevezésre. Pozsonyban érseki megbízott foglalkozik a magyar hívekkel. Nagyszombatban Orosch János püspök atya gondját viseli a nyájnak, míg Besztercebányán magyar nemzetiségű püspöki helynököt neveztek ki.
Az egyházmegyei felosztás körül nem csitultak el a hangok. A szlovák püspökök ideális megoldásról beszélnek. Őket támogatják bizonyos magyar papok is. A másik oldalon a Nyílt levél szerzői és a hozzájuk csatlakozott országos társadalmi szervezetek és polgári társulások állnak, valamint szintén magyar papok, hívek.
Ma már nem csak a felvidéki magyar katolikusok kiáltanak saját anyanyelvükön beszélő főpásztorért, hanem a ruszin görögkatolikus testvéreik is. A problémát egyenlőre nem kívánja orvosolni senki, hiszen az idő halad, a nemzetiségek számaránya csökken és lassan arra hivatkozhatnak, hogy ilyen kevés magyarnak vagy ruszinnak nem érdemes saját püspököt kinevezni.

Felvidék Ma, atos