A Selye János Gimnázium ismét bevezeti a nyolcéves képzési formát. Mi indokolta ezt, s milyen változásokat hoz? – kérdeztük Andruskó Imre igazgatótól.

– A diákok immár nem a negyedik, hanem az ötödik osztályból érkeznek, vagyis a régi 4+8-as helyett az 5+8-as modell alapján működik az iskolatípus. A diákok érettebbek, hiszen a nyolc esztendő alatt a kilenc év anyagát vették át. Szlovákiában az új pedagógiai program értelmében az alapiskola hatodik, és a nyolcéves gimnázium első osztályától kötelező két világnyelvet elsajátítani. A tapasztalat azt mutatja, hogy aki nyolc éven át tanul két világnyelvet, annak reális esélye van arra, hogy az egyik nyelvet haladó, a másikat pedig középszinten elsajátítja.
Kidolgoztuk az első évfolyam pedagógiai programját, mely alapján öt tanítási órát osztunk szét az egyes tantárgyak között. Eszerint egy órával emeltük a matematika, a történelem, a testnevelés és a második idegen nyelv óraszámát, fél órával pedig az informatikáét.
Az alapkészségek fejlesztésére szeretnénk hangsúlyt fektetni, hogy diákjaink tanuljanak meg gondolkodni és értelmezni az információkat. Emellett fontos, hogy fiataljaink többet mozogjanak, sportoljanak. Örvendetes az is, hogy az új jogszabály központilag szabályozza a nyolc éves gimnáziumba felvehető diákok létszámát, ami nem lehet az adott régió népességének több mint 5 százaléka.

Komáromi Lapok, -ci-