Mikolaj nem tudja, hogy miként lehet teljesíteni a szlovák külügyminiszter Budapesten tett ígéretét, ami a tankönyvek magyar földrajzinév-használatát illeti. Az oktatási miniszter tegnap olyan kijelentést tett, hogy nem csinál gondot a kérdésből, és bízik abban, hogy az Alkotmánybíróság döntése megálljt parancsol majd a törvény végrehajtásának. „A tankönyveket írják, de hogy végül milyen formában látnak majd napvilágot, azt most még nem tudom megmondani” – jelentette ki Mikolaj, aki szerint a fő probléma abban van, hogy nem létezik pontos lista az úgynevezett meghonosodott és széles körben használatos magyar földrajzi nevekről. „Senki sem vezeti, senkinek nincs a birtokában és senki nem tudja, hogy hol lehet ez a lista” – pontosította a miniszter. Ezen felül, véleménye szerint, léteznek olyan elnevezések is, melyek – úgymond – sértőek a szlovák nemzetre nézve, ilyen pl. a Felvidék elnevezés, melyet a miniszter sosem lesz hajlandó elfogadni.
Több mint 150 magyar tanítási nyelvű iskola ugyanakkor már várja az új tankönyveket. „A honismeretet 2006-os kiadású könyvekből tanítjuk, amelyekből már szakadoznak a lapok” – ecsetelte a helyzetet a ČTK hírügynökségnek a szepsi alapiskola igazgatónője, Sýkora Ilona.
Szigeti László, egykori oktatási miniszter Mikolaj szerint összehívhat egy olyan bizottságot, melynek feladata lesz a meghonosodott és széles körben használatos magyar földrajzi nevek jegyzékének összeállítása. A tárcavezető szerint egy ilyen bizottság felállítása nem lehetséges, mivel a most elfogadott törvény nem adott neki felhatalmazást az ehhez szükséges rendelet kiadására.
Pravda, Felvidék Ma, tt.