A szlovákiai, illetve csehszlovákiai magyarság történetének kutatása és feldolgozása részben a szlovák, részben a magyar történetírás feladata. A tudományos alapossággal megírt feldolgozások elkészítésének egyik alapfeltétele a korabeli források feltárása és közzététele.

A tudományos kutatásokat kívánja elõsegíteni az Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez című kötet is, amely a csehszlovák állami és pártszervek magyar kisebbséggel kapcsolatos dokumentumaiból ad közre válogatást. A magyar, szlovák és cseh nyelvű iratokat egyaránt tartalmazó kötetet igyekeztünk úgy összeállítani, hogy az mind a magyar, mind pedig a szlovák és cseh olvasóközönség és szakma számára érthetõ és használható legyen.

Lilum Aurum