A magyarországi “Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny történetéről és tapasztalatairól írt a szerkesztőségünknek levelet Hörcsikné Balla Katalin, a vetélkedő egyik szervezője. Felvidékről az utóbbi időben nem kapcsolódnak be e neves vetélkedőbe a diákok, ezért felhívással fordulunk a szlovákiai magyar középiskolákhoz, keressük meg ennek az okát, és próbáljunk megoldást találni.

A zempléni Sátoraljaújhely önkormányzata, valamint a város gimnáziuma (Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) az 1970-es évek elején a város Kossuth és Kazinczy hagyományait megtartva regionális nyelvhasználati versenyt szervezett. A verseny sikerén felbuzdulva a Magyar Oktatási Minisztérium felismerve ennek jelentőségét, erkölcsi és anyagi támogatással segítve a program lebonyolítását, 1973-tól országos versenyként hirdette meg az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati versenyt. A verseny célja anyanyelvünk ápolása, az iránta való szeretet kibontakoztatása, a nyelvhasználat fejlesztése, a kialakult készségek mérése és minősítése. Feladata az általános és közéleti beszédkultúra fejlődésének segítése.
1973-tól évről évre színesedik programja, és Magyarország egyik legjelentősebb nyelvápoló versenyévé nőtte ki magát. Az 1980-as évek közepétől a meghirdető sátoraljaújhelyi önkormányzat szeretettel hívta és várta a határon túl élő középiskolás, magyar anyanyelvű fiatalokat is. Azóta rendszeresen képviseli magát a versenyen Erdély, Vajdaság, Kárpátalja és a Felvidék tanulóifjúsága is.

A versenyt lebonyolító sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium szakmai támogatásával biztosítja, hogy a határon túli versenyzők is megmérhessék tudásukat. A határon túli fiatalok április, május környékén rendezik meg saját versenyüket egy-egy, az anyanyelvápolás fontosságát felismerő helyi iskola hatékony közreműködésével.
Kárpátalján a bátyúi Középiskola, Erdélyben a kolozsvári Apáczai Csere János Líceum, a Vajdaságban az óbecsei Gimnázium, a Felvidéken a kassai Márai Sándor Két Tannyelvű Gimnázium vállalta és végzi a határon túli iskolák anyanyelvi versenyének megszervezését és lebonyolítását.

A helyi versenyek legjobb eredményt elérő tanulói kapnak meghívást a Sátoraljaújhelyben minden év októberében megrendezendő versenyre. A Felvidékről az 5 első helyezést elért tanuló számíthat a magyarországi meghívásra, vehet részt a versenyen.

A szervezők sajnálattal tapasztalták, hogy 2007-ben és 2008-ban a Felvidékről már nem érkeztek versenyző fiatalok, bár Kassán továbbra is megrendezték a magyar anyanyelvi versenyt. Nagy örömére szolgálna a versenyt meghirdető szerveknek, ha a határon túli magyar nyelvű iskolák ismét teljes arányban vennének részt az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati versenyen.

Az országos versenyre minden év októberében kerül sor, ami nem csak arra teremt jó lehetőséget, hogy a versenyző fiatalok összemérjék tudásukat, hanem arra is, hogy a kísérő programokon ismerkedjenek Zemplén nevezetességeivel, színházi előadásokon vegyenek részt, erősítsék az összetartozás érzését, baráti kapcsolatokat létesítsenek.

A verseny lebonyolítása:
A magyarországi versenyt minden évben három kategóriában hirdetik meg.

I. kategória magyarországi gimnáziumok,

II. kategória magyarországi szakképző iskolák,

III. kategória határon túli középiskolák.

A verseny két fordulóból áll. Először az írásbeli fordulón nyelvhelyességi tudásukról nyújtanak számot a versenyzők. A nyelvi eszközök és formák közötti válogatás, minőségi különbségtétel képességét igényli és ennek tudatossági fokát ellenőrzi a feladatlap. Majd a szóbelin három kötelező téma közül választhatnak a fiatalok, ahol a témával kapcsolatos gondolataikat élő szóbeli előadásban fogalmazhatják meg meghatározott közönségnek és meghatározott előadási formában.

A verseny lebonyolítására 2009-ben október 15-17-e között kerül sor Sátoraljaújhelyen, amelyre 2009. szeptember 20-ig delegálhatják versenyzőiket a határon túli iskolák. A szervező intézmények nevében a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nagy szeretettel várja a továbbjutó fiatalokat és reméli, hogy a felvidéki fiatalok ismét ellátogatnak városukba, eredményesen szerepelnek a versenyen.

A versennyel kapcsolatban bővebb információ található a www.kossuth-saujhely.sulinet.hu honlapon.

Hörcsikné Balla Katalin