Ülésezett a Magyar Koalíció Pártja Országos Etikai Bizottsága Simon Zsolt ügyében. A testület döntése szerint Simon Zsolt megsértette ugyan a párt alapszabályát, de annak mértéke nem indokolja a kizárását, hanem 12 hónapra korlátozták pártbeli jogait.

Pallya Gábor, az etikai bizottság elnöke szerint ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy ez idő alatt Simon nem jelölhető pártfunkciókra, és a jelenleg betöltött tisztségeit is felülvizsgálják.

Simon Zsolt ellen a párt elnöke, Csáky Pál kezdeményezett etikai eljárást, mivel úgy vélte, Simon nyilvános kijelentései ellentétesek a párt alapszabályával.

A döntés ellen – bár azzal Simon nem ért egyet – nincs lehetőség fellebbezésre.

– Felvidék Ma –