Lekenyében 2009. március 15-én első ízben rendeztek ünnepséget az 1848-as forradalom évfordulójának tiszteletére, melynek fő szervezője a Magyar Koalíció Pártjának Lekenyei Alapszervezete volt.

Az alig 300 lelket számláló községből több mint hatvanan vettek részt a megemlékezésen – a legfiatalabbaktól a legidősebbekig.

Az ünnepi műsor istentisztelettel kezdődött a helyi református templomban, amelyet Farkas István segédlelkész tartott. Kis történelmi kitérő után a forradalom olyan momentumaira hívta fel a figyelmet, melyek tanulságul szolgálnak a ma embere számára is.

A program a református templomkerteben folytatódott tovább. Első részében lekenyei és tibai gyerekek és fiatalok forradalmi költeményeket adtak elő. Ezt a Magyar Koalíció Pártja helyi szervezete elnöknőjének – Beke Beátának ünnepi beszéde követte, aki nem csupán felelevenítette a 161 éve történteket, de kifejtette a szabadságharc üzenetét is a ma embere számára: „Mai világunkban is nagy szükség van az összefogásra, önzetlenségre, mely a nemzet javát szolgálja“- mondta. Legvégül pedig arra kérte a jelenlévőket, hogy vállaljanak aktívan részt a magyar közösség építésében, és őrizzék meg magyarságukat globalizált világunk kíméletlen üzleti harcában is.

Az ünnepség a tavaly nyáron – a község első írásos emlékének 765. évfordulója alkalmából állított – kopjafa megkoszorúzásával ért véget. A kis település önkormányzata és öt szervezete – a Magyar Koalíció Pártja, a Csemadok, a nyugdíjasklub, a református egyházi gyülekezet és az ifjúsági társulás képviselői – helyezték el a megemlékezés koszorúit a tövében.
A Lekenye kopjafáján lévő Széchenyi-idézet a gyökereinkhez való visszatérés fontosságára hívja fel a figyelmet: „ Múlton nyugszik a jelen, s azon a jövendő“.

A község MKP szervezete hűen ehhez az üzenethez és ennek szellemében rendezte meg az első március 15-i megemlékezést Lekenyében.

Felvidék Ma, Takács Ágnes