A füleki Oppidum Fileck Polgári Társulás 2002 októberében alakult. A jelenleg mintegy 25 főből álló tagságot főként építészek, ökológusok, tanárok és néhány, társadalomtudományokkal, helytörténettel foglalkozó egyén alkotják.

Fő irányvonalunk a városvédés és városszépítés, tehát Fülek és környéke kultúrtörténeti, építészeti és természeti értékeinek feltérképezése illetve megőrzése. Itt idézném az Alapszabály II.fejezetének – “Célok és tevékenység” fordítását:
1/ Az egyesület célja:
– regionális jelentőségű kultúrtörténeti, építészeti és természeti értékeink megőrzése
– adatgyűjtés táji és városi környezetből
– térségfejlesztési és ökológiai tanácsadás
– nevelő-oktató célzatú tevékenység, publikálás
2/A tevékenység tárgya:
– a kultúrtörténeti, építészeti és természeti értékek jelenlegi állapotának feltérképezése Füleken és környékén
– az alkotó tevékenység támogatása, pályázatok előkészítése a hagyományok és a modern kor szellemében
– a megszerzett ismeretek közérdekű hasznosítása
– együttműködés az önkormányzattal, állami szervekkel és más hasonló beállítottságú egyesületekkel térségünkben, Szlovákia határain belül és határain túl.
Tevékenységünk ezért a jelen állapotból kiindulva egyaránt irányul a múlt, valamint a jövő felé, s ebből kifolyólag az aktivitások széles skáláját foglalja magába:
– „Múltunk és jelenünk“ c. képeslap- és fotókiállítás Fülek 20.sz. eleji múltjáról és 21. századi jelenéről /2003/
– „…hogy mi is szépnek lássuk Füleket“ – képzőművészeti kiállítás, olyan alkotásokból, melyek városunk építészeti jellegzetességeit ábrázolják /2003/
Városszépítő Nap – 2003-tól áprilisban évente megszervezzük a Füleki Városi Hivatallal és a Közterületfenntartó Vállalattal karöltve
Várszépítő Tábor – 2003 júliusától ságújfalui partnereinkkel közösen évente egyhetes ifjúsági tábort szervezünk a füleki várban és az alatta felépült Magyar Közösségi Házban Városfejlesztési Fórum – előadássorozat, melynek keretein belül magyarországi
szakértőket kérünk fel egy-egy tevékenységünket érintő téma megvilágítására – az előadások helyszíne a Magyar Közösségi Ház. Meghívott vendégeink között voltak eddig: Bodonyi Csaba /Tokaj főépítésze/ – „Tokaj és Fülek építész szemmel – nem csak építészeknek“, Csiki János – “A Karancs a Medves-vidék és a Cerová vrchovina /Nógrád – Gömöri bazaltvidék/ flóra és vegetáció térképe”/megjelent az azonos nevű kiadvány is/, Pagony Táj- és Kertépítész Iroda /Herczeg Ágnes és Takács Eduard/ – “Tájban élünk”.
Anyaországi partnereink: 2002 végén vettük fel a kapcsolatot a Ságújfalui Faluszépítő és Művelődő Egyesülettel, akikkel mindenekelőtt a várszépítő tábor szervezésén működünk együtt – fiataljaik részt vesznek a füleki táborban, ennek fejében füleki gyerekek is részt vehetnek a ságújfaluiban majd a sikeres pályázók az országos táborokban. 2004 nyarán első felvidéki tagként felvételt nyertünk a Ráday Mihály vezette Város és Faluvédők Szövetségébe is, együttműködünk a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Országos Szövetségével, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársaival, a budapesti Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal és a Ménes-patak Egyesülettel.
Mivel polgári társulásunk elsődleges céljai között szerepel az örökségvédelmen alapuló városfejlesztés, ezért az elmúlt időszakban újabb és újabb rendezvények szervezésébe és megvalósításába kapcsolódunk be, melyek pozitívan befolyásolhatják városunk társadalmi és gazdasági fejlődését. 2005 – től egy fásítási programot indítottunk „Zöld Fülek“ néven, tavasszal rendszeresen társszervezői vagyunk a „Palóc húsvét a füleki várban“ c. rendezvénynek, a nyári hónapokban pedig a budapesti KÖH – hel közösen örökségvédelmi, értékfelmérő táborokat szervezünk, ahol magyarországi és erdélyi diákok segítségével értékleltár készül egy-egy település részére /Füleken és környékén/. 2007 nyarán a Ménes-patak Egyesület segítségével megrendezésre került a füleki várban egy nagysikerű nemzetközi fotóművészeti fesztivál „Világok Vára“ címmel.
2008 – ban a már megkezdett programokat folytattuk.

Felvidék Ma, Anderko Erika, az Oppidum Fileck PT elnöke