Mivel Erdélyi Margit jelenlegi dékán mandátuma hamarosan lejár, ezért a Selye János Egyetem Tanárképző Karának akadémiai szenátusa választást tartott. A szenátus négy évre Szarka László történészt választotta meg az egyetem dékánjának.
2001-től a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének igazgatója. Kutatási területein belül leginkább a magyar nemzeti kisebbség helyzetével foglakozik. Tudományos-szakmai tevékenysége abban is megmutatkozik, hogy több intézet, folyóirat-szerkesztőség és egyéb szakmai egyesület tagja. 2003-tól a somorjai székhelyű Fórum Társadalomtudományi Szemle szerkesztőbizottsági tagja.

Felvidék Ma, atos