2009. március 10-én, Pozsonyban, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottsága tárgyalótermében került sor a bizottság tagjai és az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) képviselői közötti megbeszélésre.

A találkozót a magyar fél kezdeményezte azzal a céllal, hogy egy FAO-projekt kialakítása érdekében egyeztesse az erdészet témakörében megjelenő kommunikációs tevékenységeket a szlovák és a magyar szakmai szervezetek körében.
A szlovák bizottság alelnöke, Tibor Lebocky elmondta, hogy a Besztercebányán székelő állami erdészeti társaság a mezőgazdasági minisztériummal együtt működtet egységes kommunikációs stratégiát. Az elmúlt évben 100 millió koronát fordítottak erdészeti kommunikációra.
Ján Slabý, a bizottság elnöke támogatásáról biztosította a Tiszával kapcsolatos kommunikációs együttműködési javaslatot. Ján Malko, a Szlovák Erdészeti Kamara elnöke hangsúlyozta, hogy közösek a gondjaink, a nyilvánossági munka nem kielégítő, konstruktív formában tájékoztatni kell az embereket az erdészeti tevékenységről.
A küldöttségek ismertették elképzeléseiket a Szlovákiában, Magyarországon és Ukrajnában megvalósítandó FAO projekt irányáról, céljairól és kiindulópontjairól.
Egyetértettek abban, hogy a felvázolt projekt hasznos, nagy társadalmi jelentősége és hatása lehet. Kifejezték kölcsönös hajlandóságukat a megkezdett párbeszéd folytatására, az ukrán fél bevonásával is. Mindkét fél kötelezte magát, hogy előzetesen kezdeményezi a következő találkozót – már az ukrán féllel is –, 2009. május végéig.
A megbeszélésen szlovák részről Ján Slabý, a bizottság elnöke, Tibor Lebocký, a bizottság alelnöke, Miklós László, a bizottság alelnöke, Milan Lukáč, a bizottság titkára, Ján Malko, a Szlovák erdészeti kamara elnöke, Boris Greguška, az SzK Mezőgazdasági Minisztériuma főtanácsosa, magyar részről Dobó István, az OEE Erdők a Közjóért szakosztály elnöke, Kiss László, az OEE elnökségének tagja, valamint Zétényi Zoltán, a Közönségkapcsolatok szakosztály elnöke vett részt.
A tanácskozás szívélyes és baráti légkörben zajlott.
Felvidék Ma, ZZ