Alig telt el pár nap a Kálvin születésének 500-ik évfordulójáról megemlékező “Kálvin-év” megnyitásától, a deregnyői Református Tanulmányi Központ a Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület szervezésében svájci tanulmányútra került sor március utolsó hétvégéjén.

A majd egy éve meghirdetett utazáson negyvenöten vettek részt a Kárpát-medence öt országából. Kárpátalja hat, Erdély egy, Szerbia egy, Magyarország hat, Felvidék pedig harmincegy résztvevővel képviseltette magát. A lelkészekből, presbiterekből és gyülekezeti tagokból álló csoport felkereste Genfben Kálvin templomát és a Reformáció Emlékművét, Lausanne-ban a katedrálist és Pierre Viret emlékművét, Murtenben Farel Vilmos templomát. A csoportot Bernben fogadta a Svájci Református Egyházszövetség ökumenikus (külügyi) osztályának vezetője, Serge Fornerod, aki a Kálvin-év eseményeivel ismertette meg a vendégeket. Andreas Hess, aki a HEKS európai részlegének vezetője a zürichi látogatást szervezte meg a csoport számára. A Kárpátaljáról érkező részvevők HEKS támogatással vettek részt a tanulmányúton. A kiemelt helyek mellett Svájc természeti szépségeivel is ismerkedhettek a résztvevők, amikor a Jaun-hágón (1508 m) át közelítették meg a Thun-i tavon levő szállásukat. Érdekességként felkereste a csoport Gruyeres városát és várát, ahol Liszt Ferenc is koncertezett, de Bartók Béla is tartózkodott a városban. Vasárnap délelőtt Kirchlindach református gyülekezetében a csoport istentiszteleten vett részt, ahol Csoma László mutatta be a résztvevőket és ismertette az utazás célját.
A sikeres tanulmányút minden résztvevő számára emékezetessé teszi a nagy reformátor, Kálvin János születésének 500 évfordulóját.

Felvidék Ma, csl, sk


Kálvin temploma


A Reformáció emlékműve előtt