Több európai országban nemzeti ünnep és munkaszüneti nap – míg az angolszász országokban nem tartanak munkaszüneti napot, de ünneplik a II. világháború befejezését – május 8-át.
Keitel marsall május 8-án írta alá Németország feltétel nélküli fegyverletételét, míg a Szovjetunióban – az időeltolódás miatt – május 9-én került sor a szerződés jóváhagyására. Így ott május 9-én ünneplik a győzelem napját, immár 64. alkalommal.

A II. világháború megítélése sok tekintetben egységes – az általános háborúellenes európai közhangulat gyökerei erre a közös tapasztalatra és szenvedésre nyúlnak vissza. A fasizmus megítélése és elemzése koronként, országonként és elsősorban politikai nézetek alapján nagyon változó, ami természetes jelenség. Amikor a társadalomban a szélsőséges szegénység és gazdagság ismételten elfogadott állapottá válik, félő hogy a rendszer fenntartásához újra szükség lesz a politikai erőszakra, amely háborúhoz vezethet.

A második világháborúban a szovjet csapatok a keleti frontról, az amerikaiak-angolok nyugatról 1945 április 25-én érték el az Elbát, s közös erővel egész Németország területén a győzelem küszöbéhez érkeztek. A szovjet erők április közepén kezdték meg Berlin ostromát. Az olasz partizánok, a német csapatokkal együtt menekülő Mussolinit fogták el, és 1945 április 28-án megbocsáthatatlan népellenes vétkeiért, agyonlőtték. Adolf Hitler április 30-án, a háborút menthetetlenül elvesztve, öngyilkos lett.

Május 2-án már vörös zászló lengett a berlini Reichstag épületén. Ugyanezen a napon a német csapatok Észak-Olaszországban, és Berlinben is megadták magukat. Május 5-én Prágában kitört a felkelés, s a szovjet csapatok segítségével Csehszlovákia egészének felszabadítása is véget ért. Május 7-én Reimsben a három szövetséges főparancsnokság képviselői és a német megbízottak aláírták a német véderő feltétel nélküli megadásának előzetes okmányát, amelyet azután május 8-áról 9-ére virradó éjjel Zsukov szovjet marsall berlini-karkshorsti főhadiszállásán véglegesen ratifikáltak. Ezzel a második világháború befejeződött Európában.

Felvidék Ma, archív, Széchy András, ddg