Szlovákiában égető problémával kénytelenek szembesülni a főiskolák és az egyetemek. A végzett hallgatók nagyon nagy száma ugyanis olyan helyen dolgozik, ahol a munkakör betöltéséhez elegendő lenne az érettségi is. Mindez egy nemrégiben végzett felmérésből derült ki. „A diplomás fiatalok harmadánál az első munkahely esetében elég a középiskolai végzettség, sőt, sok esetben az alacsonyabb is” – írja felmérésről készült kiértékelőben Marta Zvalová. A felmérés eredménye sok szakértő szerint egyáltalán nem meglepő, sőt, inkább bizonyíték az amúgy is sokak által sejtett vagy tudott tényre, mely szerint a diplomások nagy részének képzésére fordított pénz ablakon kidobott pénznek számít.
Az is kiderült a felmérésből, hogy a legnehezebb helyzetben az elhelyezkedés szempontjából a baccalaureátusi (Bc) végzettségűek vannak, akiknek mintegy kétharmada a diploma megszerzése után kénytelen olyan munkahellyel beérni, ahol elegendő lenne az érettségi is. További megdöbbentő tény, hogy a főiskolát, sőt az egyetemet végzettek több mint a fele teljesen más szakterületen helyezkedik el, mint amit eredetileg tanult. Ennek legfőbb oka elsősorban is az, hogy hatalmas szakadék tátong a munkaerőpiac elvárásai és a diplomások által kínált tudás, illetve szakértelem között. Ez alól szinte csak az orvosok és a gyógyszerészek képeznek kivételt, akik a legritkább esetben helyezkednek el a szakterületükön kívül.
Bár Mikolaj oktatásügyi miniszter szerint a diplomások elhelyezkedési problémáiért nagyban a magánfőiskolák a felelősek, ahol úgymond pénzért sokan „megveszik” a végzettséget, a statisztikák szerint ez nem igaz. Sok cég ugyanis kimondottan keresi azokat a végzősöket, akik magánfőiskolán szerezték meg tudásukat. A probléma gyökere több szakértő szerint inkább abban van, hogy sokan csak a titulus miatt – Bc., Mgr. – végeznek főiskolát és egyetemet és más motivációjuk tulajdonképpen nincs is. Az viszont még mindig igaz, hogy főiskolai vagy egyetemi diplomával valamivel könnyebb elhelyezkedni, mint egy „sima” érettségivel.

Felvidék Ma, HN, tt.